กล้วยไม้ป่า การเพาะเลี้ยง

กล้วยไม้ป่า มาจากป่า การนำมาเลี้ยงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการที่กล้วยไม้อยู่ ซึ่งในป่ากับในบ้านหรือสวน

สภาพแวดล้อมและความชื้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ยิ่งเป็นกล้วยไม้ป่าชนิดหายาก และอยู่ในป่าดิบชื้นด้วย การจำลองสภาพแวดล้อมให้เหมือนเพื่อความสมบูรณ์ของกล้วยไม้ อาจต้องมีความรู้พอสมควร วิธีการเลี้ยงกล้วยไม้ป่า และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าในสวนหลังบ้าน ไม่ยากเกินไป สามารถทำได้

สภาพการเลี้ยงกล้วยไม้ป่าแบบบ้านๆ ซึ่งไม่มีวิธีอะไรมาก คืออาศัยสภาพแวดล้อมปกติไม่ต้องตกแต่งหรือดูแลมากนัก เปรียบเสมือนให้อยู่ในแบบธรรมชาติที่สุด คือ การดูแลกล้วยไม้ป่าของชาวบ้าน มักจะเริ่มด้วยการแกะออกมาจากต้นไม้

เสร็จแล้วนำมามัดติดต้นไม้ต้นใหม่ด้วยเชือกฟาง รดน้ำทุกวันเพื่อให้รากติด ซึ่งพอรากติดแล้วไม่ต้องดูแลอะไรเลย

กล้วยไม้ป่า และการเพาะเลี้ยง

การเลี้ยงกล้วยไม้ป่าแบบชาวบ้านทั่วไปเป็นวิธีที่ง่าย บ้างก็อาศัยแค่น้ำฝนในฤดูฝน ถึงเวลาออกดอกก็ออกดอก กล้วยไม้จะปรับสภาพให้อยู่รอดได้เอง

สภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อน แล้ง แต่กลับนำกล้วยไม้ เช่น มณีไตรรงค์ ซึ่งอยุ่บนดอยสูง เช่น ดอยอินทนนท์มาเลี้ยง ก็ไม่ควรทำเพราะต้องปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

การเลือกและปลูกกล้วยไม้ป่าในสวนหลังบ้าน ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของกล้วยไม้แต่ละชนิดด้วย ควรเลือกไม้ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว และไม้ที่เข้ากับสภาพแวดล้อมของบ้านที่จะนำไปเลี้ยง เช่น พื้นที่มีความแล้ง ต้องเลือกไม้เช่น สามปอย ช้าง ไอยเรศ เขาแกะ เพื่อที่ว่าจะได้รอดและดูดอกได้ในทุกๆ ปี

กล้วยไม้ป่า การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การปลูก กล้วยไม้ ป่า

กล้วยไม้ป่าหอมๆ เอื้องพญาไร้ใบ ดอกเล็กแต่หอมมาก ขนาดเดินเข้าป่าดอกอยู่บนต้นไม้สูงๆยังได้กลิ่นโชยมาแต่ไกล หอมมาก