Notifications
Clear all

ชาวสวนข้าวโพดมีเฮ ล่าสุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาพุ่ง 9.45 บาท/กก.


admin
Posts: 35
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 5 months ago

จากข่าวมติชนออนไลน์ เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาพุ่ง 9.45 บาท/กก. ประกันรายได้อดจ่ายงวดที่ 1 รายงานให้ผู้อ่านได้ชมกันมีอยู่ว่า

"พาณิชย์" เคาะจ่ายส่วนต่างระกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 1 ไม่ต้องชดเชย หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกันรายได้ เฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 9.45 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลรวมไปถึงกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ข่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงรวมไปถึงการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 รวมไปถึงระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2564

ข้าวอะไรราคาแพงเรื่อยๆ ก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น่ะสิ ล่าสุดนี้ราคาพุ่งไป 9.45 บาท/กก. แล้ว

ทั้งนี้ การคำนวณส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% สำหรับงวดที่ 1 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 9.45 บาท สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ กก.ละ 8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ 0.95 บาท

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562/63, 2563/64 รวมไปถึง 2564/65) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 700 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน้ำหนักราคาตามปริมาณผลผลิตรายที่ออกสู่ตลาดรายเดือนในเดือนที่กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จากที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 10 อันดับแรก ตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงราย พิษณุโลก รวมไปถึงแพร่ เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 ในกรอบวงเงิน 1,863 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ เพชรบูรณ์ รองลงมา คือ ตาก เชียงราย รวมไปถึงกระจายอยู่ 17 ภาคเหนือ กับหลายในภาคอีสานรวมไปถึงมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย

1 Reply
admin
Posts: 35
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 5 months ago

ข้าวโพด เป็นพืชทนแล้ง ซึ่งก็จะถือได้ว่าสามารถปลูกได้ในที่ดินเกือบทุกชนิดโดย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พืชทนแล้ง รวมไปถึง พืชชนิดไหนปลูกแล้วให้ผลผลิตทั้งปี

ซึ่งก็จะถือได้ว่า ข้าวโพดถือเป็นพืชไร่ที่ให้ผลผลิตดีรวมไปถึงมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น ปลูกได้ในทุกสภาพดิน ต้องการน้ำไม่มาก ดูแลรักษาไม่ยาก สำหรับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกัน ผู้อ่านสามารถกดดูตามลิ้งด้านบน

Reply
Share: