กระดานพูดคุย แจ้งข่าวสาร

Notifications
Clear all

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA

1 Posts
1 Users
0 Likes
61 Views
Posts: 137
(@admin)
Reputable Member
Joined: 2 years ago

ในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์การแข่งขันในตลอดโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนก็ล้วนหันไปทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “FTA” จึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องทำตลาดสินค้าส่งออกของไทยใน FTA ตามไปด้วย เพื่อที่จะให้สามารถก้าวทันตลาดโลกได้ แล้ว FTA คืออะไร? สินค้าส่งออกของไทยอะไรบ้างที่ส่งออกในประเทศคู่ FTA? เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

ทำความรู้จัก FTA 

FTA หรือ Free Trade Area ความหมาย เขตการค้าเสรีที่เป็นการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยจะยกเลิกภาษีศุลกากร ประกอบไปด้วยมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน รวมทั้งอาจรวมถึงการให้ความร่วมมือในการเปิดตลาด การค้า การให้บริการ รวมทั้งการลงทุนในประเทศด้วย

อัปเดตสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565)

สินค้าส่งออกไทยไปตลาดคู่ FTA จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรม โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สรุปสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2565ไว้ดังนี้

การส่งออกสินค้าเกษตร

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง รวมไปถึงปศุสัตว์ สู่ตลาดโลก 22,697.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปยังกลุ่ม 18 ประเทศคู่ FTA มูลค่า 15,998.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าหดตัว 1.1% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และก็ฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่ขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็หมายความ ญี่ปุน (ขยายตัว 8.2%) มาเลเซีย (ขยายตัว 2.6%) เกาหลีใต้ (ขยายตัวรอยละ 41.1%) อินโดนีเซีย (ขยายตัว 55.6%) รวมไปถึงสิงคโปร์ (ขยายตัว 14.4%)

ส่วนสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ขยายตัว 14.8%) ไก่แปรรูป (ขยายตัว 15.8%) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 23.9%) ข้าว (ขยายตัว 0.3%) กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 12.7%)

การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปสู่ตลาดโลก 19,438.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 12,626.0 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.2% ร่วมกับคิดเป็น 65.0% ของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา จีน เวียดนาม รวมทั้งเมียนมา โดยสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาล ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป ไขมันร่วมด้วยน้ำมันจากพืชประกอบกับสัตว์ ประกอบกับอาหารสัตว์เลี้ยง

ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ น้ำตาลทราย (ขยายตัว 114.2%) ไขมันรวมไปถึงน้ำมันจากพืชรวมไปถึงสัตว์ (ขยายตัว 54.5%) อาหารสัตว์เลี้ยง (ขยายตัว 11.1%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีแล้วก็อาหารสำเร็จรูป (ขยายตัว 8.6%) แล้วก็อาหารทะเลกระป๋องประกอบกับแปรรูป (ขยายตัว 6.6%)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดโลก 190,672 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 107,527.1 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.8% หมายรวมไปถึงคิดเป็น 56.4% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย และก็ฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็คือ เวียดนาม (ขยายตัว 5.6%) ออสเตรเลีย (ขยายตัว 4.2%) อินเดีย (ขยายตัว 24.1%) มาเลเซีย (ขยายตัว 7.4%) ประกอบไปด้วยอินโดนีเซีย (ขยายตัว 13.0%)

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ เม็ดพลาสติก (ขยายตัว 0.9%) อัญมณีประกอบไปด้วยเครื่องประดับ (ขยายตัว 57.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (ขยายตัว 6.5%) ผลิตภัณฑ์ยาง (ขยายตัว 8.0%) ร่วมกับเครื่องจักรประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ขยายตัว 9.8%)

คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566

สำหรับสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 นั้น นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้แจ้งข้อมูลว่า สรท. คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 จะมีการขยายตัวขึ้นที่ 2 – 3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19 มากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ต้นเหตุเสี่ยงที่จะต้องจับตามองให้ดีก็คือ สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของตลาดหลักเกิดการชะลอตัวได้ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ร่วมกับปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนอย่าง ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน หรือปุ๋ย เป็นต้น โดย สรท. คาดว่า ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีหน้าเลย

ความสำคัญของบริการประกันภัยขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

จากข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการเติบโตบวกกับขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องก็ความหมายสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับที่มีการขยายตัวมากขึ้นถึง 57.6% ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาลองจับธุรกิจส่งออกอัญมณีร่วมด้วยเครื่องประดับไปต่างประเทศ เพราะมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะทำธุรกิจส่งออกอัญมณีรวมถึงเครื่องประดับให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น สิ่งสำคัญก็คือการวางระบบขนส่งสินค้าที่มีความปลอดภัย เนื่องจากอัญมณีร่วมด้วยเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง หากเกิดการสูญหาย หรือเกิดเหตุโจรกรรม ย่อมสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจที่ทำธุรกิจส่งออกอัญมณีประกอบไปด้วยเครื่องประดับจึงควรให้ความสำคัญกับการทำ  เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และก็เลือกใช้  โดยตลาดประกันภัยที่ใหญ่ประกอบไปด้วยมีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงโดยเฉพาะ ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการทำธุรกิจส่งออกอัญมณีประกอบไปด้วยเครื่องประดับมากขึ้น

สรุปเรื่องตลาดสินค้าส่งออกของไทย 2566

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2565 รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566 ที่เรานำมาสรุปให้อ่านในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ตลาดสินค้าส่งออกของไทยก็ยังคงมีการเติบโตและขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเลย

ที่มา : www.aeginc.co/valuable-assets-courier
www.aeginc.co/service/th-services-courier/

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา พูดคุยเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ