แนะนำการปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ สำหรับทำเกษตร

การปรับปรุงดิน สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพาะปลูก ถือเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้ หากดินไม่ดี ปลูกอะไรก็ยากจะงอกงาม

ในการปลูกพืชให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนั้น หลายคนคิดถึงแค่ว่า การใส่ปุ๋ย ก็เพียงพอแล้ว โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ปุ๋ยเคมีคือสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ แน่นอนมันใช่ในระยะแรก แต่รู้หรือไม่ว่า ในระยะยาว

การใช้ปุ๋ยเคมี ถือเป็นการทำลายดินอย่างร้ายแรง ปัญหาที่เกิดกับดินส่วนใหญ่ในเรื่องของ ดินแห้งกรัง ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ล้วนแต่มีสาเหตุหลักมาจากปุ๋ยเคมี

แล้วจะทำอย่างไร หากต้องการดิน ให้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว ผู้เขียนเชื่อว่า ทุกคนรู้อยู่แล้ว ว่าการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะหากปลูกพืชตระกูลถั่ว สามารถทำให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ได้

แต่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่าย ๆ เพราะหากลองให้ทำแบบธรรมชาติสุด ๆ ก็อาจใช้เวลาหลายปี บางครั้งชั่วอายุคน ดินยังไม่กลับมาดีเลยด้วยซ้ำ แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะดีที่สุด

แน่นอนเราไม่อาจละทิ้ง พืชตระกูลถั่ว ไปได้ เราสามารถนำใบแห้ง มาทำปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงดินได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา มีถั่วหลายร้อยชนิด พืชตระกูลถั่วที่เป็นไม้ใหญ่ที่สุด เช่น มะแต้ มะค่า มะขามเทศ จามจุรี ก้ามปู จนถึงพืชตระกูลถั่วเล็กที่สุด เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วเขียว ถั่วพร้า ถั่วขอ

ต้นกามปู พืชตระกูลถั่วปรับปรุงดิน

ต้นก้ามปู

ต้นมะขามเทศ พืชตระกูลถั่วปรับปรุงดิน

ต้นมะขามเทศ

ต้นถั่วเขียว พืชตระกูลถั่วปรับปรุงดิน

ต้นถั่วเขียว

พืชตระกูลถั่วเหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์ต่อดินเป็นอย่างมาก หากวันนี้เราเริ่มปลูกมัน และนำสิ่งที่มันให้เรากลับมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ใบแห้ง ต้น กิ่งก้านต่าง ๆ รวมไปถึง ดอกผล

แต่ก่อนถึงตอนนั้น เราทำวิธีปรับปรุงดินเหล่านี้ให้ได้ก่อน

7 วิธีการปรับปรุงดิน ให้มีคุณภาพสูงสุด

  1. ใช้ปุ๋ยคอก การใช้มูลสัตว์ต่างๆ ซึ่งมูลสัตว์มักจะสูญเสียธาตุอาหารไปได้ง่าย จึงควรใช้เศษซากพืช เช่น ฟาง แกลบฯ รองพื้นคอกสัตว์ เพื่อดูดซับธาตุอาหารจากมูลสัตว์ไว้ด้วย
  2. ใช้ปุ๋ยหมัก การนำเอาเศษซากพืชที่เหลือจากการเพาะปลูก เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ ผักตบชวา และของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนขยะมูลฝอย มาหมักจนเน่าเปื่อยแล้วนำไปใช้ในไร่นาหรือสวน
  3. ใช้ปุ๋ยพืชสด การไถกลบส่วนต่างๆ ของพืชที่ยังสดอยู่ลงในดิน เพื่อให้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ย ส่วนใหญ่จะใช้พืชตระกูลถั่ว เพราะให้ธาตุไนโตรเจนสูง และย่อยสลายง่าย โดยเฉพาะในระยะออกดอก อาจปลูกแล้วไถกลบในช่วงที่ออกดอกหรือปลูกแล้วตัดส่วนเหนือดินไปไถกลบลงในดิน พืชที่นิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอัฟริกัน โสนอินเดีย ปอเทือง ถั่วเขียว ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ กระถินยักษ์ และแหนแดง
  4. ปลูกพืชคลุมดิน นิยมใช้พืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติคลุมดินได้หนาแน่นเพื่อกันวัชพืช ลดการชะล้าง เก็บความชื้นไว้ในดินได้ดี และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ได้แก่ ถั่วลาย ถั่วคุดซู ถั่วคาโลโปโกเนียม
  5. ใช้วัสดุคลุมดิน นิยมใช้เศษพืชเป็นวัสดุคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน ป้องกันการอัดแน่นของดินเนื่องจากเม็ดฝน ป้องกันวัชพืชขึ้น และเมื่อเศษพืชเหล่านี้สลายตัว ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
  6. ใช้เศษเหลือของพืชหรือสัตว์ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ส่วนของต้นพืช เศษพืชที่เหลือ เช่น ต้นและเปลือกถั่วลิสง แกลบ ตอซัง หรือวัสดุอื่นๆ ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์ควรไถกลบกลับคืนลงไปในดิน ส่วนเศษเหลือของสัตว์ เช่น เลือดและเศษซากสัตว์จากโรงงานฆ่าสัตว์ ก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุได้
  7. ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนในพื้นที่เดียวกัน ควรมีพืชตระกูลถั่ว ซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงดินร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้การใช้ธาตุอาหารจากดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนช่วยให้ชั้นดินมีเวลาพักตัวในกรณีพืชที่ปลูกมีระบบรากลึกแตกต่างกัน
การปรับปรุงดิน

การปรับปรุงบำรุงดิน ควรใช้หลายๆ วิธีดังกล่าวข้างต้นร่วมกัน เพราะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ หากใช้เพียงชนิดเดียวทำให้ต้องใช้ปริมาณที่มาก จึงควรพิจารณาปริมาณการใช้ตามกำลังความสามารถที่มี

แต่ถ้าใช้การปรับปรุงบำรุงดินหลายวิธีร่วมกัน ปริมาณที่ใช้ในแต่ละชนิดก็ลดลง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มากและควรมีการปฏิบัติบำรุงดินอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป

Best Infomal

หญ้าสุวรรณภูมิ พืชพลังงาน ใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้

หญ้าสุวรรณภูมิ เป็นพืชในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ พืชชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชให้พลังงาน รวมทั้งพืชใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ มีการเพราะปลูกกันมากในหลายพื้นที่

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

เมื่อการปลูกพืชผัก “ดิน” และ “ปุ๋ย” จึงมีความจำเป็นอย่างสูง เพื่อเสริมธาตุอาหารให้เพียงพอแก่พืชนำไปใช้ ให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

อ่านบทความนี้ต่อ

Orchid information

กล้วยไม้เล็กที่สุดในโลก

กล้วยไม้ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก Orchid กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งในพรรณไม้ที่งดงามที่สุดพันธุ์หนึ่ง มากมายไปด้วยสายพันธุ์ แต่เมื่อปี 2009 ได้มีการค้นพบ ดอกกล้วยไม้ เล็กที่สุดในโลกโดยบังเอิญ โดยนักนิเวศวิทยาเป็นผู้ค้นภบในประเทศเอกวาดอร์

อ่านบทความนี้ต่อ

Agricultural articles

organic baby food products

The organic baby food is that which is processed without the use of artificial pesticides

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

พืชผักจากการทำเกษตรปลอดสารพิษ ปลอดภัย จริงหรือไม่

หากใครไม่มีโรค จะได้ลาภอันประเสริฐ เป็นคำอมตะอย่างแน่แท้ทีเดียวที่ยังใช้ได้ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้ว่าวันนี้เราจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

หมู่บ้านเกษตรกรรมยั่งยืน

จากคำพูดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการและประธานคณะบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บอกว่า 300 น้อยไปควรจะเป็น 500 ได้กล่าวถึงค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกับเน้นย้ำว่า จะได้ส่งผลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ยามนี้เกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจนอยู่ ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลและเส้นทางการเมืองไม่รู้จักและเข้าใจเกษตรกรอย่างแท้จริง

อ่านบทความนี้ต่อ