กระดานพูดคุย แจ้งข่าวสาร

Notifications
Clear all

ปัญหามะนาวแพงหน้าร้อน กรมการค้าภายในขอแก้เอง

1 Posts
1 Users
0 Likes
15 Views
Posts: 131
(@admin)
Reputable Member
Joined: 2 years ago

กรมการค้าภายใน แก้ปัญหามะนาวแพง ลงพื้นที่แหล่งปลูก ชี้เดือน พ.ค.นี้ ราคาเข้าสู่ภาวะปกติ ตรงไหนแพงเปิดจุดจำหน่ายทันที ชื่อมโยงขายส่งผ่านรถโมบายทั่วกรุงเทพฯ ลดภาระค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะนาวและแหล่งผลิตของกลุ่มเกษตรกรตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ผลผลิต ปริมาณผลผลิต เพราะแหล่งผลิตนี้ เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่กรมฯ ได้ทำการเชื่อมโยงผลผลิตไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านรถโมบายพาณิชย์

ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ราคามะนาวหน้าแล้ง ต้นมะนาวไม่ติดดิก ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ทั้งในส่วนของประชาชนและร้านอาหารที่ใช้มะนาวเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

“ผลสำรวจพบว่าต้นมะนาวบางส่วนเริ่มติดดอกใหม่ในปริมาณมากขึ้นแล้ว คาดว่าผลผลิตมะนาวจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงพฤษภาคม โดยแหล่งผลิตแห่งนี้ เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่กรมฯ ได้ทำการเชื่อมโยง และยังมีแหล่งผลิตอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพิจิตร ที่กรมฯ จะทำการเชื่อมโยงนำผลผลิตไปจำหน่ายในราคาถูกผ่านรถโมบายพาณิชย์ โดยมั่นใจว่า จะดูแลและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์มะนาวหน้าแล้ง” นายวัฒนศักย์กล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์มะนาวอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านปริมาณและราคา หากพบพื้นที่ใด มีปัญหาราคามะนาวสูงหรือสินค้าไม่เพียงพอ จะทำการเชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางทั่วประเทศ และจังหวัดแหล่งผลิตเข้าไปเปิดจุดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วต่อไป

ปัจจุบัน สถานการณ์ผลผลิตมะนาว อยู่ในสภาพอากาศช่วงหนาว กระทบแล้ง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมะนาว ประกอบกับฝนตกชุกและน้ำท่วมในบางพื้นที่แหล่งผลิตในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตมะนาวในแหล่งผลิตสำคัญได้รับความเสียหาย ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะปกติตามช่วงฤดูกาลผลิตในแต่ละปี โดยราคามะนาวล่าสุดในกรุงเทพฯ ราคาเบอร์ 1-2 เฉลี่ยราคา 5-7 บาท เพิ่มจากเดือนก่อนราคา 3.9-4.50 บาท

โดยกรมการค้าภายใน ได้มีการติดตามสถานการณ์และดำเนินแก้ไขปัญหาในทันที โดยได้ร่วมมือกับสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ประกอบด้วย ตลาดศรีเมือง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบมะนาวในราคาขายส่ง ซึ่งได้วิ่งไปจำหน่าย ณ สถานที่ชุมชน กว่า 100 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ กรมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากมีการค้ากำไรเกินควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ