เกษตรปลอดสารพิษ

“ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ”

แนวทางการทำเกษตร ที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี และทำได้จริง!.


ทำเกษตรปลอดสารพิษ มาเรียนรู้วิธีทำเกษตร การปลูกผักสวนครัวรั้ว ปลูกผักในกระถาง และใช้พื้นที่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูข้อมูลล่าสุด

470

เรื่องทั้งหมด

6

หมวดเกษตร

13281

ถามตอบ

เกษตรปลอดสารพิษ ทำได้จริง

เรียนรู้วิถีทำเกษตรปลอดสาร แบบทำได้จริง เริ่มต้นตั้งแต่ การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ปลูกพืชผักอย่างไรให้ผลดก แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ขั้นตอนการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยคำแนะนำจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีประสบการจริง ทำได้จริง และสามารถ สร้างรายได้ยั่งยืน

ดูข้อมูลล่าสุด

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

เรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นวิถี เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นของตัวเอง ทำสำเร็จได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

เกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านเกษตร

สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งทักษะแห่งปราชญ์ด้วยวิถีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อย่าปล่อยให้ภูมปัญญาเหล่านี้เลือนหายไป

แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน

เทคนิคการปรับปรุงดิน เพื่อช่วยต้นพืชแข็งแรง

เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการใช้เศษอาหาร วัชพืช ของเหลือใช้ผลิตปุ๋ยสำหรับบำรุงดินและพืชด้วยวิธีการง่ายๆ ใครก็ทำได้ เห็นผลเร็วใน 7 วัน

ดูการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในกระถาง

มีพื้นที่จำกัด ก็ปลูกผักได้ แนะวิธีการ ปลูกผักในกระถาง ทำแปลงผักคอนโด ปลูกผักบนดาดฟ้า ทำอย่างไรให้รอดตาย และได้ผลผลิตดี เทคนิคการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ลงกระถางให้รอดตายก่อน

วิถีเกษตรปลอดสารพิษ

จากแนวคิดความพอเพียง และการลดต้นทุนการผลิน นำไปสู่ การทำเกษตรปลอดสารพิษ ที่เรียบง่าย เพื่อให้อยู่รอดได้ ในทุกสภาพเศรษฐกิจ ปลูกพืชผัก โดยมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จนสามารถ ก้าวไปสู่ ความยั่งยืนที่ทำได้จริง และทำได้ ไม่ยาก

ด้วยวิธีการและเทคนิคที่บอกทั้งหมดในเว็บนี้ สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย แล้วคุณจะหลงรัก “การทำเกษตรปลอดสารพิษ” อย่างแน่นอน

เรียนรู้สิ่งใหม่ อย่ากลัวความผิดพลาด ทำเกษตรไม่มีถูกผิด มีแต่ได้กิน กับกินไม่ได้.

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ