เกษตรปลอดสารพิษ

“ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ”

แนวทางการทำเกษตร ที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี และทำได้จริง!.


ทำเกษตรปลอดสารพิษ มาเรียนรู้วิธีทำเกษตร การปลูกผักสวนครัวรั้ว ปลูกผักในกระถาง และใช้พื้นที่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูข้อมูลล่าสุด

470

เรื่องทั้งหมด

6

หมวดเกษตร

13281

ถามตอบ

เกษตรปลอดสารพิษ ทำได้จริง

เรียนรู้วิถีทำเกษตรปลอดสาร แบบทำได้จริง เริ่มต้นตั้งแต่ การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ปลูกพืชผักอย่างไรให้ผลดก แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ขั้นตอนการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยคำแนะนำจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีประสบการจริง ทำได้จริง และสามารถ สร้างรายได้ยั่งยืน

เริ่มต้นทําเกษตรอย่างไร ให้สำเร็จ

เกษตรปลอดสารพิษ ข้อมูล


ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

เทคนิคทำเกษตรปลอดสาร

เรียนรู้ การทำเกษตรในหลายวิธี เพื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นวิถี ปลอดสารพิษ หรือแบบ เกษตรอินทรีย์ ทำสำเร็จได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอน

เทคนิคการทำเกษตรปลอดสารพิษ

ข้อมูลด้านการทำเกษตร ภูมิปัญญาด้านเกษตร

สืบทอดภูมิปัญญา ด้วยเทคนิคการทำเกษตร ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง พืช สัตว์ สมุนไพร หรืออื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับภาคเกษตร

สาระด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ

เทคนิคการปรับปรุงดิน เพื่อช่วยต้นพืชแข็งแรง

เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการใช้เศษอาหาร วัชพืช ของเหลือใช้ผลิตปุ๋ยสำหรับบำรุงดินและพืชด้วยวิธีการง่ายๆ ใครก็ทำได้ เห็นผลเร็วใน 7 วัน

ดูการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในกระถาง

มีพื้นที่จำกัด ก็ปลูกผักได้ แนะวิธีการ ปลูกผักในกระถาง ทำแปลงผักคอนโด ปลูกผักบนดาดฟ้า ทำอย่างไรให้รอดตาย และได้ผลผลิตดี เทคนิคการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ลงกระถางให้รอดตายก่อน

สวนผักบนคอนโด
สวนผักคอนโด

วิถีเกษตรปลอดสารพิษ

จากแนวคิดความพอเพียง และการลดต้นทุนการผลิน นำไปสู่ การทำเกษตรปลอดสารพิษ ที่เรียบง่าย เพื่อให้อยู่รอดได้ ในทุกสภาพเศรษฐกิจ ปลูกพืชผัก โดยมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จนสามารถ ก้าวไปสู่ ความยั่งยืนที่ทำได้จริง และทำได้ ไม่ยาก

ด้วยวิธีการและเทคนิคที่บอกทั้งหมดในเว็บนี้ สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย แล้วคุณจะหลงรัก “การทำเกษตรปลอดสารพิษ” อย่างแน่นอน

เรียนรู้สิ่งใหม่ อย่ากลัวความผิดพลาด ทำเกษตรไม่มีถูกผิด มีแต่ได้กิน กับกินไม่ได้.

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ข่าวสาร กระดานพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึง ความรู้อื่น ๆ กดเลย

Board เกษตรปลอดสารพิษ Board เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

© 2023 • www.kasetorganics.org
Cookie & Privacy Policy