รองเท้านารีเหลือง กระบี่

รองเท้านารี เหลืองกระบี่นั้น จะมีดอกเดี่ยวกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร กลีบดอกรูปแถบ สีน้ำตาลอมเหลือง โคนกลับอาจมีจุด ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม กลีบปากเป็นถุงลึกสีน้ำตาลอมเหลือง ขอบด้านบนไม่ม้วนเข้า ออกดอกช่วง เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คือใบรูปขอบขนาน ไม่มีมีลาย ดอกเดี่ยวกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบนรูปรี ปลายกลีบค่อนข้างแหลม ขอบสีขาวกว้าง กลางกลีบสีเขียว มีจุดขนาดใหญ่สีม่วงเข้มเป็นมัน กลีบดอกรูปแถบ สีน้ำตาลอมเหลือง โคนกลับอาจมีจุด ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม กลีบปากเป็นถุงลึกสีน้ำตาบอมเหลือง ขอบด้านบนไม่ม้วนเข้า

รองเท้านารีเหลืองกระบี่นั้นจัดเป็นกล้วยไม้ป่าที่เป็นไม้พุ่มกว้างประมาณ 30-40 ซม. ใบกว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 20-30 ซม. ใบสีเขียวเป็นมัน แตกหน่อง่าย มักเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดดอก 6-7 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 12-15 ซม. กลีบบนมีริมสีขาว โคนกลีบสีเขียวปนเหลือง และมีจุดประขนาดใหญ่สีม่วงปนน้ำตาล กลีบในแคบสีเหลืองเป็นมัน ริมกลีบเป็นคลื่นงุ้มมาด้านหน้า มีเส้นสีน้ำตาลกลางกลีบ กระเป๋าสีเหลืองอมเขียวเป็นมันเงา

ฤดูออกดอกของรองเท้านารีเหลืองกระบี่ นั้นจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนแหล่งที่พบดอกรองเท้านารีเหลืองนั้น ส่วนใหญ่กล้วยไม้ชนิดนี้จัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะทางภาคใต้ ในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดกระบี่เท่านั้น แต่ก็มีมากที่ผู้ปลูกกล้วยไม้ป่านำมาเพาะพันธุ์ในที่ต่างถิ่น

กล้วยไม้ป่า รองเท้านารี เหลือง กระบี่

ถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่า ชนิดนี้

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ พบอยู่ตามภูเขาหินปูนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หรือตามเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน โดยขึ้นอยู่สูง 10 –100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่ปกคุมไปด้วยมอสส์ โดยมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับรองเท้านารีเหลืองตรัง และรองเท้านารีขาวสตูล แต่รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงค่อนข้างมาก บางครั้งพบขึ้นอยู่บนหินกลางแจ้ง โดยสามารถพบได้ตามภูเขาที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หรือตามเกาะในประเทศไทย พบในจังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา สตูล

Best Infomal

ทางรอด AEC กับเกษตรอินทรีย์

ในปี พ.ศ.2558 กำแพงภาษีของสินค้าเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียนจะลดลงเป็นศูนย์ ทว่าการยกเลิกกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าหลังรวมกลุ่ม AEC

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

สรรพคุณของโทงเทง สมุนไพรไทยข้างถนน

โทงเทง สมุนไพรไทยข้างถนน ใครยังจำได้บ้าง ต้นไม้ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็น หญ้าข้างทาง หลายท่านอาจมองผ่านเลยไป

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

งานเกษตรแฟร์ บางพระ ชลบุรี

ใกล้จะเริ่มแล้วสำหรับ งานเกษตรแฟร์ ที่บางพระ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรบางพระแฟร์ 54 “บัวโลกบานที่บางพระ” ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2554

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ข้าวอินทรีย์ในแบบ ข้าวคุณธรรม

จากอดีตนั้นเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวส่วนใหญ่ทำตามบรรพบุรุษสั่งสอนกันมา ได้ผลผลิตมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดา

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

น้ำส้มควันไม้ การผลิตใช้ในครัวเรือน

น้ำส้มควันไม้ การผลิตได้เอง ถือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร อีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจาก การลดต้นทุนสารเคมีที่จะใช้ในการทำเกษตร

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

ผักปลัง มีทั้งก้านแดงและเขียว

ผักปลัง ปลูกง่าย เด็ดกิ่งปักชำในดินชื้นแฉะ ไม่กี่วันก็งอก อาทิตย์เดียวแตกยอดเต็มสวน

อ่านบทความนี้ต่อ