รองเท้านารีเหลือง กระบี่

รองเท้านารี เหลืองกระบี่นั้น จะมีดอกเดี่ยวกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร กลีบดอกรูปแถบ สีน้ำตาลอมเหลือง โคนกลับอาจมีจุด ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม กลีบปากเป็นถุงลึกสีน้ำตาลอมเหลือง ขอบด้านบนไม่ม้วนเข้า ออกดอกช่วง เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คือใบรูปขอบขนาน ไม่มีมีลาย ดอกเดี่ยวกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบนรูปรี ปลายกลีบค่อนข้างแหลม ขอบสีขาวกว้าง กลางกลีบสีเขียว มีจุดขนาดใหญ่สีม่วงเข้มเป็นมัน กลีบดอกรูปแถบ สีน้ำตาลอมเหลือง โคนกลับอาจมีจุด ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม กลีบปากเป็นถุงลึกสีน้ำตาบอมเหลือง ขอบด้านบนไม่ม้วนเข้า

รองเท้านารีเหลืองกระบี่นั้นจัดเป็นกล้วยไม้ป่าที่เป็นไม้พุ่มกว้างประมาณ 30-40 ซม. ใบกว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 20-30 ซม. ใบสีเขียวเป็นมัน แตกหน่อง่าย มักเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดดอก 6-7 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 12-15 ซม. กลีบบนมีริมสีขาว โคนกลีบสีเขียวปนเหลือง และมีจุดประขนาดใหญ่สีม่วงปนน้ำตาล กลีบในแคบสีเหลืองเป็นมัน ริมกลีบเป็นคลื่นงุ้มมาด้านหน้า มีเส้นสีน้ำตาลกลางกลีบ กระเป๋าสีเหลืองอมเขียวเป็นมันเงา

ฤดูออกดอกของรองเท้านารีเหลืองกระบี่ นั้นจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนแหล่งที่พบดอกรองเท้านารีเหลืองนั้น ส่วนใหญ่กล้วยไม้ชนิดนี้จัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบเฉพาะทางภาคใต้ ในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดกระบี่เท่านั้น แต่ก็มีมากที่ผู้ปลูกกล้วยไม้ป่านำมาเพาะพันธุ์ในที่ต่างถิ่น

กล้วยไม้ป่า รองเท้านารี เหลือง กระบี่

ถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่า ชนิดนี้

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ พบอยู่ตามภูเขาหินปูนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หรือตามเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน โดยขึ้นอยู่สูง 10 –100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่ปกคุมไปด้วยมอสส์ โดยมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับรองเท้านารีเหลืองตรัง และรองเท้านารีขาวสตูล แต่รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงค่อนข้างมาก บางครั้งพบขึ้นอยู่บนหินกลางแจ้ง โดยสามารถพบได้ตามภูเขาที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หรือตามเกาะในประเทศไทย พบในจังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา สตูล