เร่งฟื้นฟูเกษตรกร

ข่าวเกษตรวันนี้ โดยกระทรวงเกษตรมีแผนและนโยบาย เร่งช่วยเหลือเกษตรกร หลังปัญหาน้ำท่วมเริ่มมีการคลื่คลายมากแล้วนั้น ยันไม่มีงานอืดแน่นอน

โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรฯได้ตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดตาม 2 ชุด เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วถึงมือเกษตรกรได้ทันท่วงที

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร มีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน มีพล.อ.พิศาล วัฒนวงศ์คีรี ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ซึ่งทั้งสองชุดจะทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปตามแผนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการให้กับกระทรวงเกษตรฯ โดยเน้นให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส

“ที่ผ่านมากระทรวงได้เตรียมโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆไปหมดแล้ว หากคณะกรรมการพิจารณาเร็ว ก็จะได้ทำงานได้เร็ว ไม่มีดึง ไม่มีอืดแน่

เพราะขณะนี้เกษตรกร รออยู่โดยงบประมาณก้อนแรก 8 พันล้านบาทเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธกส. ขณะนี้เบิกจ่ายเกือบจะครบ แล้วในขณะที่การเยียวยาเกษตรที่เข้าโครงการจำนำข้าวของรับแต่ไม่มีข้าวจำนำ รัฐบาลจะช่วยเหลือ1,435 บาทต่อตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยธกส. ”นายธีระกล่าว

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นกระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือโดยการแจกเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรายละ10 กิโลกรัมตอ่ไร่ไม่เกินเกิน 10 ไร่หรือประมาณไม่เกิน 100 กก.ต่อไร่ ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดที่น้ำแห้งแล้ว เบื้องต้นได้เร่ิมแจกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท