เร่งฟื้นฟูเกษตรกร

ข่าวเกษตรวันนี้ โดยกระทรวงเกษตรมีแผนและนโยบาย เร่งช่วยเหลือเกษตรกร หลังปัญหาน้ำท่วมเริ่มมีการคลื่คลายมากแล้วนั้น ยันไม่มีงานอืดแน่นอน

โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรฯได้ตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดตาม 2 ชุด เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วถึงมือเกษตรกรได้ทันท่วงที

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร มีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน มีพล.อ.พิศาล วัฒนวงศ์คีรี ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ซึ่งทั้งสองชุดจะทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปตามแผนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการให้กับกระทรวงเกษตรฯ โดยเน้นให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส

“ที่ผ่านมากระทรวงได้เตรียมโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆไปหมดแล้ว หากคณะกรรมการพิจารณาเร็ว ก็จะได้ทำงานได้เร็ว ไม่มีดึง ไม่มีอืดแน่

เพราะขณะนี้เกษตรกร รออยู่โดยงบประมาณก้อนแรก 8 พันล้านบาทเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธกส. ขณะนี้เบิกจ่ายเกือบจะครบ แล้วในขณะที่การเยียวยาเกษตรที่เข้าโครงการจำนำข้าวของรับแต่ไม่มีข้าวจำนำ รัฐบาลจะช่วยเหลือ1,435 บาทต่อตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยธกส. ”นายธีระกล่าว

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นกระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือโดยการแจกเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรายละ10 กิโลกรัมตอ่ไร่ไม่เกินเกิน 10 ไร่หรือประมาณไม่เกิน 100 กก.ต่อไร่ ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดที่น้ำแห้งแล้ว เบื้องต้นได้เร่ิมแจกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท

Agricultural articles

Organic Market Thailand

ในประเทศไทยนั้น ตลาดเกษตรอินทรีย์ น่าจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/2534 โดยเฉพาะกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

เทคนิคการปลูกมะละกอให้ลูกดก

มะละกอลูกดก เป็นเทคนิคที่ทำกันไม่ยาก เพราะมะละกอ ถือเป็นพืชติดบ้านที่หลายบ้านปลูกเอาไว้ เนื่องจากผลมะละกอ

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

เมื่อการปลูกพืชผัก “ดิน” และ “ปุ๋ย” จึงมีความจำเป็นอย่างสูง เพื่อเสริมธาตุอาหารให้เพียงพอแก่พืชนำไปใช้ ให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปใช้กับการทำงานในสภาพปัจจุบัน การต้องแข่งขัน ทั้งคุณภาพและเวลา การทำงานจริง จึงไม่มีเวลาลองผิดลองถูก

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ต้องใช้เวลา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการปลูกพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ภาวะการเจริญพันธุ์ จะได้รับผลกระทบจากธาตุของดิน และปริมาณของสารอาหารที่มีในดิน

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ประโยชน์ของเบกกิ้งโซดา ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ประโยชน์ของ เบกกิ้งโซดา มีหลากหลาย มีถามมาว่า เบกกิ้งโซดา ทำอะไรได้บ้าง ก็ใช้ผสมน้ำเพื่อทำความสะอาดโลหะต่าง ๆ นั้นไง และมันเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ทำเค็ก

อ่านบทความนี้ต่อ