ไทยกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดน

การค้าระหว่างประเทศของไทยนั้นมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เป็นตลาดสำคัญ 3 ตลาดหลักของโลก อย่าง อเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการค้าระหว่างประเทศที่เป็นอีกประเภทหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นการค้าดั้งเดิมของไทยและทำรายได้เข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 4 ประเทศอันได้แก่ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า ซึ่งการค้าขายกับประเทศเหล่านี้ นิยมเรียกกันในกลุ่มนักธุรกิจหรือพ่อค้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนเชื่อมต่อถึงกันว่า การค้าขายชายแดน Border Trade

ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศแถบชายแดนไหนมากที่สุด

มูลค่าการค้าของไทยกับประเทศในแถบชายแดนไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านนั้น จากสถิติของกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำเสนอมูลค่าการค้ารวมของไทยกับเพื่อนบ้านในปี 2554 ที่ผ่านมาพบว่าไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนมากเกือบ 9 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 7 แสนกว่าล้านบาท

หากเปรียบเทียบการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศที่กล่าวมานั้น พบว่าในไตรมาสแรกของปี 2555 ไทยมีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงเกือบ 6 แสนล้านบาท รองลงมาคือ พม่า ลาว และกัมพูชา ด้วยมูลค่าการค้าลดหลั่นกันมา

ไทยกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดนสินค้านำเข้า ส่งออกที่สำคัญของไทย คืออะไร

สินค้าส่งออกและนำเข้าในการค้าชายแดนนั้น ประเภทสินค้าส่งออกและนำเข้าที่มีมูลค่าสูงสุดคือ ยางพารา ที่ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ส่วนน้ำมันดีเซล และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งออกไปยังพม่า และลาวอยู่ในอันดับรองลงมา นอกจากนี้ยังมีน้ำตาลทรายที่ส่งออกไปยังกัมพูชา และอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของรถชนิดต่างๆ สำหรับสินค้านำเข้าที่มาจากมาเลเซียส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องจักรไฟฟ้าในการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ส่วนก๊าซธรรมชาติจะถูกนำเข้ามามากจากพม่า นอกจากนี้ยังมีผักและของปรุงแต่งอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากทองแดง เศษกระดาษ ก็มีการนำเข้าจากลาว และกัมพูชาด้วยเช่นกัน

(ที่มา รวมจากสำนักงานความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ เม.ย.55)

แม้ว่าภาครัฐเอง จะให้ความสำคัญต่อการค้าชายแดน โดยบรรจุให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) และภาคเอกชนคือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างช้านาน

แต่ด้วยสภาพการณ์ของชายแดนไทย ที่ยังคงมีประเด็นเรื่องความมั่นคงและพื้นที่ทับซ้อน ทำให้การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ

ไม่เช่นนั้นก็คงต้องขายกันตามมีตามเกิดกันต่อไป

Agricultural articles

SANG YOD THE BEST THAI RICE GI

It is light-sensitive rice, rice grown in the rice field, harvested in August-February. In order

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013

วันที่ 19 ส.ค. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013 พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

ผักปลัง มีทั้งก้านแดงและเขียว

ผักปลัง ปลูกง่าย เด็ดกิ่งปักชำในดินชื้นแฉะ ไม่กี่วันก็งอก อาทิตย์เดียวแตกยอดเต็มสวน

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

การเกษตรแบบชีวพลวัตร กับระบบเกษตร

รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ แนวทางการเกษตรแบบองค์รวม งานเกษตรแนวมนุษยปรัชญาหรือที่เรียกว่า เกษตรชีวพลวัต

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

EM มีประโยชน์

ต้นกำเนิด EM มาจากญี่ปุ่นเชียวนะเธอ EM หรือ Effective Microorganisms ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ยุคนี้ทำไมคนถึงนิยม ปุ๋ยมุกมังกร

นักอ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน

อ่านบทความนี้ต่อ