การเกษตรแบบชีวพลวัตร กับระบบเกษตร

รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ แนวทางการเกษตรแบบองค์รวม งานเกษตรแนวมนุษยปรัชญาหรือที่เรียกว่า เกษตรชีวพลวัต

จากการเกษตรเคมีและอินทรีย์ เป็นการพัฒนาระบบฟาร์มอินทรีย์ โดยเน้นไปที่คุณภาพของผลผลิตและสภาพของดินมีการสำรวจจากเกษตรกรพบว่าดินกำลังเสื่อมสลบายเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี อันจะส่งผลต่อผลผลิตและพืชพันธ์ที่ปลูกเอาไว้

คุณภาพของผลผลิตที่แย่ลงมีผลมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีฆ่าแมลง รวมถึงจิญวิญญาณของเกาตรกรที่เปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ สิ่งที่ตายกับสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน

Biodynamic agriculture หรือ Biodynamic farming เกษตรชีวพลวัตร จึงเป็นระบบการทำฟาร์มแบบนิเวศที่พัฒนาต่อมาจากเกษตรแบบเคมี

นอกเหนือจาก เกษตรอินทรีย์ แล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพยายามนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตรที่เน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค

ระบบที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับการเผลิตและเกษตรกร และระบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบางระบบ/แนวทางก็เป็นระบบที่พบเฉพาะแต่ในประเทศไทย (เช่น เกษตรปลอดสารพิษ) แต่บางระบบก็เป็นระบบที่มีในต่างประเทศด้วย

ระบบเกษตรแต่ละประเภท เกษตรชีวพลวัตร เกษตรออแกนิค

ระบบเกษตรแต่ละประเภท

 • เกษตรอินทรีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ออร์แกนิค, organic farming, ecological farming, biological farming เป้าหมายคือเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจรับรองมาตรฐานหลายมาตรฐาน และมีหลายหน่วยตรวจรับรองอย่างเป็นทางการ
 • เกษตรธรรมชาติ หรือ natural farming เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง แยกย่อยออกมาจากเกษตรอินทรีย์อีกที
 • วนเกษตร หรือ agroforestry เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • เพอร์มาคัลเชอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เกษตรถาวรภาพ, เกษตรกรรมถาวร, permaculture เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • ไบโอไดนามิค หรือ เกษตรชีวพลวัตร, Biodynamic เป้าหมายคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง
 • เกษตรผสมผสาน หรือ Integrated farming เน้นสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ New Theory Agricutlrue ระบบนี้เน้นสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรยั่งยืน หรือ Sustainable agriculture เน้นการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรดีที่เหมาะสม GAP (Good Agricultural Practice) เน้นความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร และมีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ หรือ เกษตรปลอดสาร ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร และมีการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • กสิกรรมไร้สารพิษ หรือ เกษตรปลอดสารเคมี เน้นความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร แต่ไม่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน

คงจะพอเข้าใจระบบเกษตรประเภทต่างๆ อย่างคร่าวๆ กันแล้ว

Best Infomal

ชุมชนคนรักษ์ป่า ที่บ้านแม่ตุงติง

ชุมชนรักษ์ป่าไม้บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ป่าอีกผืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่ารวม 4,970 ไร่

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

EM มีประโยชน์

ต้นกำเนิด EM มาจากญี่ปุ่นเชียวนะเธอ EM หรือ Effective Microorganisms ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013

วันที่ 19 ส.ค. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013 พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

แนะการขุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัด อย่างไรถึงคุ้มสุด

สำหรับวันนี้เราทีมเกษตรปลอดสารพิษก็ได้มีโอกาสเขียนเกี่ยวกับการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

กินเจ ต่างกับ กินมังสวิรัติอย่างไร มีคำตอบ

ช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลกินเจกันแล้ว สำหรับกินเจ ปี 2556 นี้อยู่ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เกษตรฯ ไฟเขียวเปิดตลาดสินค้าเกษตร 9 ชนิด

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตร รวม 9 ชนิด ในช่วงปี 2555-2557ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป พริกไทย ลำไยแห้ง

อ่านบทความนี้ต่อ