โครงการปลูกพืชผักสวนคนเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ย.55 นี้ จัดงานเกษตร

พบกับโครงการรู้แจ้งวิกฤตปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร วิถีการต้านวิกฤต สร้างสุขภาวะ โดยการพึ่งพิงตนเองด้วยสวนผักคนเมือง

พบผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผักสวนครัว และนิทรรศการ การปลูกพืชผักสวนคนเมือง ฟรีตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 082-359-9615

ที่ สาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี งานนี้ ฟรีตลอดงาน

โครงการปลูกพืชผักสวนคนเมือง