รอง​เท้านารีดอยตุง ยอด​เยี่ยม

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ​ผู้อำนวย​การบริหาร​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ ​เปิด​เผยว่า ​ในช่วงงานมหกรรมพืชสวน​โลก​เฉลิมพระ​เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ สวน​เฉลิมพระ​เกียรติฯ ต.​แม่​เหียะ อ.​เมือง จ.​เชียง​ใหม่ ทาง​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ​ ได้ส่งกล้วย​ไม้​เข้าประกวดตลอดช่วง​เวลา 3 ​เดือนที่มี​การจัดงาน​และ​ในสัปดาห์ที่ 12 ​เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ผลปรากฏว่า กล้วย​ไม้ รอง​เท้านารี​เหลือง​เลย (Paphiopedilum hirsutissimum) สามารถคว้ารางวัลยอด​เยี่ยมของงาน ​ซึ่งนับ​เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ ภูมิ​ใจ ​เพราะนอกจากจะ​เป็นกล้วย​ไม้พันธุ์ที่หายาก​และกำลังจะสูญพันธุ์​แล้ว ทาง​โครง​การฯ ยังมี​การดู​แล ​และส่ง​เสริมพัฒนาสายพันธุ์​ให้กล้วย​ไม้ ​เพื่อ​ให้รอง​เท้านารี อยู่คู่กับดอยตุงตลอด​ไป

รองเท้านารีดอยตุง เป็นกล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี ค้นพบโดย Mr.R.Moore ในปี ค.ศ. 1893 ในประเทศพม่า มีการกระจายพันธุ์ในแถบรัฐฉาน ประเทศพม่ารวมถึงประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดกัน และในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน รองเท้านารีดอยตุงออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม

รอง​เท้านารี ดอยตุง

แหล่งที่พบกล้วยไม้ชนิดนี้ พบอยู่ตามภูเขาหินปูน โดยขึ้นอยู่สูง 1,200–1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งเล็กๆ ปกคลุมไปด้วยมอสส์ โดยได้รับแสงค่อนข้างมาก แต่ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง พบที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รัฐฉานในพม่า และทางตะวันออกของรัฐอัสสัมในอินเดีย