รอง​เท้านารีดอยตุง ยอด​เยี่ยม

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ​ผู้อำนวย​การบริหาร​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ ​เปิด​เผยว่า ​ในช่วงงานมหกรรมพืชสวน​โลก​เฉลิมพระ​เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ สวน​เฉลิมพระ​เกียรติฯ ต.​แม่​เหียะ อ.​เมือง จ.​เชียง​ใหม่ ทาง​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ​ ได้ส่งกล้วย​ไม้​เข้าประกวดตลอดช่วง​เวลา 3 ​เดือนที่มี​การจัดงาน​และ​ในสัปดาห์ที่ 12 ​เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ผลปรากฏว่า กล้วย​ไม้ รอง​เท้านารี​เหลือง​เลย (Paphiopedilum hirsutissimum) สามารถคว้ารางวัลยอด​เยี่ยมของงาน ​ซึ่งนับ​เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่​โครง​การพัฒนาดอยตุงฯ ภูมิ​ใจ ​เพราะนอกจากจะ​เป็นกล้วย​ไม้พันธุ์ที่หายาก​และกำลังจะสูญพันธุ์​แล้ว ทาง​โครง​การฯ ยังมี​การดู​แล ​และส่ง​เสริมพัฒนาสายพันธุ์​ให้กล้วย​ไม้ ​เพื่อ​ให้รอง​เท้านารี อยู่คู่กับดอยตุงตลอด​ไป

รองเท้านารีดอยตุง เป็นกล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี ค้นพบโดย Mr.R.Moore ในปี ค.ศ. 1893 ในประเทศพม่า มีการกระจายพันธุ์ในแถบรัฐฉาน ประเทศพม่ารวมถึงประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดกัน และในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน รองเท้านารีดอยตุงออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม

รอง​เท้านารี ดอยตุง

แหล่งที่พบกล้วยไม้ชนิดนี้ พบอยู่ตามภูเขาหินปูน โดยขึ้นอยู่สูง 1,200–1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งเล็กๆ ปกคลุมไปด้วยมอสส์ โดยได้รับแสงค่อนข้างมาก แต่ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง พบที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รัฐฉานในพม่า และทางตะวันออกของรัฐอัสสัมในอินเดีย

Best Infomal

ต้นโทงเทงไทย กับคุณสมบัติที่หลายคนไม่รู้

หากเปรียบเทียบรสชาติของ โทงเทงไทย กับ โทงเทงฝรั่ง ผู้เขียนยอมรับว่าพันธุ์ไทยจะอร่อยกว่า หากใครยังไม่เคยลิ้มรส ลองหาตามข้างทาง

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ข้าวอินทรีย์ในแบบ ข้าวคุณธรรม

จากอดีตนั้นเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวส่วนใหญ่ทำตามบรรพบุรุษสั่งสอนกันมา ได้ผลผลิตมากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดา

อ่านบทความนี้ต่อ

Orchid information

กล้วยไม้ป่าและการเพาะเลี้ยง

กล้วยไม้ป่า มาจากป่า การนำมาเลี้ยงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการที่กล้วยไม้อยู่ ซึ่งในป่ากับในบ้านหรือสวน

อ่านบทความนี้ต่อ

Orchid information

รองเท้านารีเหลือง กระบี่

รองเท้านารี เหลืองกระบี่นั้น จะมีดอกเดี่ยวกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร กลีบดอกรูปแถบ สีน้ำตาลอมเหลือง โคนกลับอาจมีจุด ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนกำมะหยี่ปกคลุม กลีบปากเป็นถุงลึกสีน้ำตาลอมเหลือง

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013

วันที่ 19 ส.ค. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013 พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย บางครั้ง การเดินตามรอยเท้าพ่อ ก็ไม่ได้หมายความว่า จะสำเร็จ

อ่านบทความนี้ต่อ