ทำเกษตรแนวใหม่แบบยั่งยืน

เกษตรแนวใหม่ ทำได้แบบยั่งยืน จากการคาดคะเนจากหลายๆ ฝ่าย ต่างมองไปในทางเดียวกันว่าพิษเศรษฐกิจโลกที่กำลังตกต่ำนั้น ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง

ที่เห็นชัดในตอนนี้คือจะทำให้ภาคแรงงานถูกเลิกจ้างจำนวนมหาศาล เนื่องจากเพราะบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกจำนวนไม่น้อยที่ประกาศลดปริมาณการผลิตสินค้าลง ส่งผลให้ลดคนงานตามมาด้วย

ประเทศเรานั้นคาดว่าจะมีการถูกเลิกจ้างจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 แสนคน คนงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องหางานใหม่ อาชีพใหม่ ซึ่งในจำนวนนี้คาดว่ามีจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่จะกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตัวเอง และกลับไปอยู่ในภาคการเกษตร ฉะนั้นทางออกของภาคเกษตรต้องพึ่งตนเอง

ทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ ทางออกชีวิต

ทำการเกษตรแนวใหม่ เกษตรปลอดสารพิษ ที่มีต้นทุนต่ำอย่างถาวร และผลิตสินค้าออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด ทางเลือกตรงนี้คือเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดสารพิษนั่นเอง เพราะทุกวันนี้ทั่วโลกต่างตื่นตัวที่จะห่วงสุขภาพมากขึ้น และเกษตรอินทรีย์ก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคด้วย

ในปัจจุบัน เกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานหลายแห่งให้การสนับสนุน ไม่เพียงแต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น แต่กระทรวงอื่น ๆ ก็หันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เช่นกัน อย่างล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ ก็เริ่มเดินเครื่องผลักดัน สินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่เน้นในด้านการตลาด ดังได้เคยมีการจัดงาน รวมพลคนอินทรีย์ ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาขึ้น

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้บรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถือเป็นการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจเรื่องอาหารสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นภาคเกษตรของไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันหันมาผลิตและบริโภคอาหารที่เป็นผลผลิตของเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อเป็นการนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นแหล่งอาหารอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาคต่อไป

การทำเกษตรอินทรีย์นั้น นอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและเกษตรกรเองแล้ว หากมองในแง่ของการลงทุนภาคเกษตร จะเป็นการลดต้นทุนอีกระดับหนึ่ง เพราะเรามาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพที่มีราคาถูกกว่า และที่สำคัญปุ๋ยเหล่านี้ รวมถึงยากำจัดศัตรูพืชบางชนิด เราสามารถผลิตเอง ใช้เองได้อีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนที่สุด

How to

ไผ่ตงลืมแล้ง แนะนำการปลูกเพื่อสร้างรายได้

ใครไม่รู้จัก ไผ่ตงลืมแล้ง ยกมือขึ้น ไผ่ชนิดนี้มีหลายชื่อเรียกด้วยกัน เช่น ไผ่กิมซุง ไผ่ลืมแล้ง ตงลืมแล้ง ไผ่บีเซย์

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ปลูกอะไรดีในพื้นที่ดินปนทราย

คราวก่อนได้กล่าวถึงสภาพการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ดินปนทราย หรือสภาพดินทรายกันไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ละเอียดนัก อีกทั้งไม่มีพื้นที่ทดลองจริงลงให้เห็นกันชัดๆ

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เตรียมพร้อมกับ เกษตรพอเพียง

พลิกที่นาแบบเก่าๆ ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรพอเพียง พบหนทางแก้จน ของคุณธงชัย บุญชู เกษตรกรชั้นดีจากศรีสะเกษ ในอดีตนั้นจากแปลงเกษตรผืนเล็กๆ ที่ถูกกั้นด้วยคันดินของอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเปือย

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

การเลี้ยงหมูหลุมต้นทุนต่ำ

ปัจจุบัน การเลี้ยงหมู นั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงในแบบปกติ เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากการที่ต้องซื้ออาหารสำเร็จ

อ่านบทความนี้ต่อ

Orchid information

หอมกลิ่น กล้วยไม้ป่า ชีวิตกับกล้วยไม้

วงการกล้วยไม้ทุกคนยกย่องให้ “ศ.ระพี สาคริก” เป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทย หรืออาจจะเรียกว่าเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ไทยก็สุดแล้วแต่ ทว่าผู้บุกเบิกวิชาการกล้วยไม้ที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกล้วยไม้ไทยผู้นี้ กลับไม่ยินดีแม้สักนิดกับคำกล่าวยกย่องเหล่านั้น

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

คุณค่าของข้าวไทย

ชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้อุตสาหกรรมด้านอื่น ชาวไทยควรเล็งเห็น คุณค่าของข้าวไทย

อ่านบทความนี้ต่อ