กล้วยไม้เล็กที่สุดในโลก

กล้วยไม้ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก Orchid กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งในพรรณไม้ที่งดงามที่สุดพันธุ์หนึ่ง มากมายไปด้วยสายพันธุ์ แต่เมื่อปี 2009 ได้มีการค้นพบ ดอกกล้วยไม้ เล็กที่สุดในโลกโดยบังเอิญ โดยนักนิเวศวิทยาเป็นผู้ค้นภบในประเทศเอกวาดอร์

ซึ่งมีขนาดดอกเพียงแค่ 2 มิลลิเมตรเท่านั้น

รายละเอียด เกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ เล็กที่สุดในโลก คือ

  • ดอกกล้วยไม้ เล็กที่สุดในโลก ถูกค้นพบซุกอยู่กับราก ของตัวอย่างกล้วยไม้พรรณอื่น
  • ดอกกล้วยไม้ นี้ค้นพบโดย นักนิเวศวิทยา (Ecologist) จากสถาบัน EcoMinga plant-conservation foundation
  • กล้วยไม้นี้ค้นพบที่ภูเขาในประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador)
  • กล้วยไม้นี้มีขนาดดอกเพียง 2 มิลลิเมตร เท่านั้น

กล้วยไม้เล็กที่สุดในโลก