ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ต้องใช้เวลา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการปลูกพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ภาวะการเจริญพันธุ์ จะได้รับผลกระทบจากธาตุของดิน และปริมาณของสารอาหารที่มีในดิน

และแร่ธาตุต่า งๆ รวมไปถึงโครงสร้างทางกายภาพของดิน ดินสำหรับปลูกพืขที่ดีหมายความว่าดินมีความหลวมไม่แน่นเกินไป ระบายน้ำและอากาศได้ดีโดยไม่ต้องเปียกชุ่มอยู่ตลอด อากาศสามารถผ่านเข้าออกได้อย่างง่าย และรากพืชและสิ่งมีชีวิตในดินสามารถใช้ดินได้ง่ายในการเจาะไชและเติบโต ดินที่มีความร่วนยังช่วยรากพืชที่จะเติบโตและเจาะลึกได้ดีอีกด้วย

สารอาหารในดิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มข้นของดิน และสารอินทรีย์ (อย่างซากพืช ซากสัตว์) พืชต้องการสารอาหารกว่า 20 ชนิดสำหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสม บางส่วนของสารอาหารเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะได้รับมาจากดินและสารอนินทรีย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ในระบบนิเวศธรรมชาติจุลินทรีย์ (แบคทีเรียและเชื้อรา) ในดินสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ และสารอาหารอนินทรีจะได้รับ สารทั้งหลายที่ถูกปล่อยออกมา จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำให้ดินแต่ละแบบมีความอุดมสมบูรณ์

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ในการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ดินถูกทำลายโดยการใช้เครื่องจักรกลหนักซึ่งกด บดทับดินให้แน่นมาก สารอินทรีย์และแร่ธาตุอื่น ๆ กำลังขาดแคลน การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมถูกมองข้ามออกไป ทำให้แร่ธาตุในดินมีจำนวนลดลง อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะจำนวนของสารอาหาร ที่มีการผลิตตามธรรมชาติ แทนสารอาหารอนินทรี ที่มีการเพิ่มโดยตรงกับดินในรูปแบบของปุ๋ยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถ​​ุดิบสกัด

การทำดินให้อุดมสมบูรณ์

ปุ๋ยเหล่านี้ มักจะใช้ในอัตราส่วนที่มากเกินไป เป็นผลให้ผ่านไปปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน และไหลไปตามพื้นผิวของดิน เพื่อก่อให้เกิดมลพิษต่อร่างกายโดยรอบของน้ำ ไปถึงพื้นที่เมืองและสิ่งแวดล้อมอื่น

ในทางตรงกันข้าม การทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเรา ก็พยายามที่จะเพิ่ม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน แต่ทำได้โดยการเพิ่มมูลและปัสสาวะของสัตว์ (ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์และความเข้มข้นของสารอาหารที่มีขนาดใหญ่) โดยการไถพรวนภายหลังการเก็บเกี่ยว และปลูกพืชบำรุงดิน เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ หรือไม้จำพวกถั่ว

หรือโดยการเพิ่มปุ๋ยหมักหรือย่อยสลายพืชบางส่วนอื่น ๆ วิธีการเหล่านี้ ต้องอาศัยเวลามากสำหรับการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง อาจทำให้เกษตรกรขาดรายได้ แต่ในระยะยาว ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะกลับมาอีกครั้ง

Best Infomal

วิถีเกษตรแห่งขุนเขา

จากดินแดนที่อยู่เหนือสุดในสยามประเทศ ติดกับชายแดนสามแผ่นดิน เมืองล้านนา ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาถึงวิถีเกษตรกรรมของผู้คนในจังหวัด

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

เพาะเห็ดทานเอง คู่มือพอเพียง

จากบทความเกษตรปลอดสารพิษ ดีๆ อีกบทความหนึ่ง เกี่ยวกับการเพาะเห็ดไว้ทานเองที่บ้าน เพราะยุคนี้ต้องพึ่งพาตนเองเป็นดีที่สุด และเห็ด ก็เป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีไม่แพ้ผักและอาหารชนิดอื่น แถมอาจจะได้ประโยชน์อย่างมากมายอีกด้วย

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

หลังเปิดเสรีทางการค้า

หากจะศึกษาการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศเราเองอาจเทียบเคียงได้จากหลายๆ ประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

การบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ

ผักหลากหลายชนิดนั้น จัดเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งยวด เพราะประกอบไปด้วยเซลลูโรส และไฟเบอร์จำนวนมาก มีประโยชน์ช่วยในการขับถ่ายทำให้ไม่เป็นโรคท้องผูก

อ่านบทความนี้ต่อ

Agricultural articles

Veggie Chili Organic

Baby, it’s cold outside! Well, not really where I am in Louisiana, but around the

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ปลูกแก้วมังกร กี่ปีถึงจะได้กิน

เริ่มปลูกแก้วมังกรกันเถอะ! จะได้กินเมื่อไร ใครรับประกัน อ่านบทความนี้ เราจะแนะนำว่าการปลูกแก้วมังกรนั้นไม่ยาก

อ่านบทความนี้ต่อ