ปลูกผักไร้ดิน ที่หาดใหญ่

ผักไร้ดินชุมชนปลักกริมและชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ ดังชั่วข้ามคืน ชาวบ้านและองค์กรต่างๆ แห่ติดต่อขอดูงานเพียบ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโครงการปลูกผักไร้ดิน หรือ ไฮโดรโพนิกส์ ของชาวบ้านในชุมชนปลักกริม และ ชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ ประสบความสำเร็จ ทำให้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในชุมชน และส่งขายตามท้องตลาด จนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชุมชนที่หาดใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง พากันมาดูงานโครงการปลูกผักไร้ดินแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการ และขอมาดูงานอีกหลายกลุ่ม เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำ สร้างความภูมิใจให้กับชาวบ้านที่ร่วมกันทำโครงการนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ นั้นได้ส่งตัวแทนเข้ามาศึกษาดูงานโครงการปลูกผักไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโพนิกส์ ของชาวบ้านในชุมชนปลักกริม และ ชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กันอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในการปลูกผักไร้ดินจำนวน 20 แปลง ทั้งผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดกวางตุ้ง และ ผักพวกสลัด สามารถผลิตผักปลอดสารพิษบริโภคกันเองในชุมชน และส่งขายตามตลาดสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

โดยหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่มาดูงาน คือ ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนคลองวาด ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อเตรียมนำไปต่อยอดส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนของตัวเองรวมกลุ่มกันทำ และเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

hydroponics ผักไร้ดิน พืชไร้ดิน การปลูกผักสวนครัว ไร้ดินปัญหาของระบบผักไร้ดิน

ปัญหาและแนวคิดการปลูกพืชไร้ดินเชิงธุรกิจในประเทศไทยในปัจจุบันถ้าพิจารณาจากข้อมูล และสภาพความเป็นจริงแล้วสามารถกล่าวได้ว่าการปลูกพืชไร้ดินเชิงการค้าของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น การผลิตพืชที่เป็นเชิงธุรกิจอย่างจริงจังยังน้อยมาก ทั้งที่การปลูกพืชไร้ดินได้มีการเข้ามาสู่ประเทศไทยกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งขาดข้อมูลทั้งด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการที่ดีทำให้การปลูกพืชไร้ดินในประเทศไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น การที่จะพิจารณาหาทางผลิตพืชไร้ดินนั้นควรจะต้องทราบถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติให้ได้เสียก่อน การที่จะผลิตให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ผลิตจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สำคัญๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สารอาหาร พันธุ์พืช ฯลฯ

ด.ต.เชวงศักดิ์ สิงห์หนู ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการปลูกผักไร้ดิน กล่าวว่า ทางกลุ่มพร้อมที่จะแนะนำ และถ่ายทอดวิธีการปลูกผักไร้ดินให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานให้ฟรี หรือจะรับเชิญไปเป็นวิทยากรนอกสถานที่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูก เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งมีผักปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ ไว้บริโภค และมีรายได้จากการส่งขายตามท้องตลาดอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีทั้งกลุ่มชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆติดต่อขอมาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หากชุมชนหรือหน่วยงานใดที่ต้องการขอดูงานสามารถติดต่อได้ที่ ด.ต.เชวงศักดิ์ สิงห์หนู โทร. 089-6566559 คุณจำลอง บุญวรรโณ โทร. 081-6982948 และ คุณอภิชล ยะชะรัต โทร. 084-5814746

ที่มา pastnews.org / bangsaiagro.com