การผลิตผักสลัดไร้ดิน hydroponics

การผลิตผักสลัดแบบ Hydroponics ซึ่งมีคุณค่าและโภชนาการสูง ด้วยระบบพืชไร้ดิน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบบผักไร้ดิน หรือ การปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืชนี้ โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายโดยตรง จุดเด่นของระบบการปลูกแบบนี้มีทั้งในด้านมาตรฐาน, ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

ในส่วนของมาตรฐานนั้นดีแน่นอนเนื่องจากเราสามารถคัดเลือกต้นกล้าที่ดีไปปลูกได้ ด้านปริมาณเราก็สามารถผลิตได้มากเนื่องจากใช้เวลาปลูกน้อยกว่าการปลูกในดิน จำนวนรอบการผลิตรวมต่อปีจะมากขึ้นถ้าเทียบในระยะเวลาที่เท่ากัน

ซึ่งหลายคนคงจะคิดว่า การปลูกพืชแบบนี้ เป็นเรื่องยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ตอนนี้คงต้องลบความคิดเก่า ๆ เหล่านี้ออกไปก่อน เพราะด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สะดวกสบายมากขึ้น ในการที่จะปลูกผักไว้รับประทานเอง เพื่อสุขภาพที่ดีทุกวัน ที่สำคัญวิธีการปลูกก็ง่ายแสนง่ายด้วยชุดปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ และความต้องการของเราเอง

การเพาะเมล็ด เพาะเมล็ดผักลงในถ้วยเพาะที่มีวัสดุปลูก คือ เพอร์ไลท์ และเวอมิคูไลทผสมกัน 3/1 วางบนถาดซึ่งอยู่บนโต๊ะเพาะเมล็ดโดยให้สารละลายอาหารพืชมีความชุ่มชื้นอยู่ เสมอประมาณ 3 วันเมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าเล็กๆ และดูแลต่อไปจนถึงอายุ 10 วัน จึงย้ายปลูก

การอนุบาลกล้าผัก กล้าอายุ 10 วันจะถูกย้ายมาปลูกบนโต๊ะอนุบาลกล้าผักประมาณ 14 วันจึงย้ายไปปลูกบนโต๊ะปลูกเมื่ออายุได้ 24 วัน

การปลูก ต้นกล้าอายุ 24 วัน จะถูกนำมาปลูกบนโต๊ะปลูกและดูแลอย่างสม่ำเสมออีกประมาณ 16 วัน รวมอายุผักได้ 40 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้

การเก็บเกี่ยว เมื่อผักอายุได้ 40 วัน จะโตเต็มที่และมีน้ำหนัก 120-200 กรัม/ต้น จึงเก็บเกี่ยว โดยยกขึ้นมาจากรางปลูกทั้งถ้วยปลูกซึ่งมีรากอยู่ด้วย นำผักที่เก็บเกี่ยวแล้วมาบรรจุถุงที่ระบายความชื้นได้ และทำการช๊อคด้วยความเย็นที่ 10 ํC นาน 12 ชั่วโมงในตู้แช่ก่อนนำไป วางตลาด

hydroponics ผัก hydroponic การปลูกผักไร้ดินอนึ่งการดูแลที่ต้องทำสม่ำเสมอ คือ ปรับความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อปรับความสมดุลของสารละลายธาตุอาหารพืช ควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชทุก 10 วัน การป้องกันศัตรูพืชและโรคพืชในระบบปิดเช่นนี้ไม่มีปัญหามากนัก

ข้อมูลเฉพาะด้านการลงทุนและรายได้ ใช้เนื้อที่ 800 ตารางเมตร

  • ต้นทุนอุปกรณ์ 1,000,000 บาท
  • ผลผลิตต่อปี 74,520 ต้น
  • รายได้ต่อปี 900,000 บาท
  • รายจ่ายต่อปี 600,000 บาท (ค่าแรง (2-3 คน), ค่าวัตถุดิบและสารอาหารพืช, ค่าบรรจุภัณฑ์, ค่าเสื่อมราคา)
  • รายได้ก่อนหักภาษี (ต่อปี) 300,000 บาท
  • จุดคุ้มทุน (Payback Period) 3.5 ปี
  • ตลาด ห้างสรรพสินค้า/มินิมาร์ท/โรงแรม/ร้านอาหาร/ส่งออก
  • สิ่งที่ต้องมี เงินทุน/เทคโนโลยี/ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
  • จุดที่น่าสนใจ เป็นผักปลอดสารพิษ ปลอดศัตรูพืช มีความสวยงาม น่ารับประทาน และมีโภชนาการสูง
  • ข้อจำกัดการลงทุนสูงต้องมีการบริหารจัดการและการตลาดที่ดี

ที่มา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์