ไผ่ตงลืมแล้ง แนะนำการปลูกเพื่อสร้างรายได้

ใครไม่รู้จัก ไผ่ตงลืมแล้ง ยกมือขึ้น ไผ่ชนิดนี้มีหลายชื่อเรียกด้วยกัน เช่น ไผ่กิมซุง ไผ่ลืมแล้ง ตงลืมแล้ง ไผ่บีเซย์

ไผ่ตงลืมแล้ง มีชื่อสามัญว่า Beechey bamboo ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa beecheyana Munro เป็นพืชทนแล้งที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว อยู่ในวงศ์ POACEAE มีความสูงอยู่ประมาณ 7-15 เมตร ลำต้นตั้งตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-25 ซม. ไม่มีหนาม ลำสีเขียวเข้ม บริเวณข้อที่อยู่ด้านล่างจะมีรากอากาศ แตกกิ่งตั้งแต่กลางลำขึ้นไป ต้นกำเนิดนั้น เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดใน เมียนมา จีน และเวียดนาม มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ไม่ทราบแน่ชัดว่าปีไหน

ตงลืมแล้ง คนละชนิดกับไผ่ตง หลายคนเข้าใจว่าเป็นไผ่ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมมาจากไผ่ตง แต่ไม่ใช่ เพราะ ไผ่ตง มีชื่อสามัญว่า Rough Giant Bamboo มีขนาดกอใหญ่ สูง 20–30 เมตร (สูงกว่าไผ่ลืมแล้ง) ลำตรงอัดกันเป็นกอค่อนข้างแน่น

ลักษณะทั่วไปของไผ่ตงลืมแล้ง จะชอบน้ำมาก เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน แต่ขยายพันธุ์ได้เร็วในพื้นที่ดินร่วนปนเหนียว ในช่วงแรกของการปลูก จะต้องการน้ำมาก ชอบแดดปานกลาง หากเติบโจแล้ว สามารถทนแล้งได้ดีมาก แต่เมื่อขาดน้ำจะไม่ค่อยแตกหน่อขยายพันธุ์ และมักมีรากอากาศตามข้อมาก ทนน้ำท่วมได้ หากปริมาณน้ำเพียงพอ จะแตกหน่อขยายพันธุ์ได้ทั้งปี

ไผ่ตงลืมแล้ง ปลูกและดูแลอย่างไร ให้ได้หน่อใหญ่ทั้งปี

สบายใจได้ เพราะไผ่ตงลืมแล้งนั้น มีลักษณะทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนแล้ง และน้ำท่วมได้ดีมาก จึงสามารถปลูกได้ในดินทุกสภาพ เหมาะที่จะปลูกเป็นพืชครัวและพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เทคนิคการปลูกจากเจ้าของสวนไผ่ตงลืมแล้ง ในพื้นที่จังหวัด โดย ลุงทวี มะโนทวัน ได้แนะนำไว้ดังนี้

เทคนิคการปลูกไผ่ตงลืมแล้งให้ได้หน่อใหญ่
เทคนิคการปลูกไผ่ตงลืมแล้งให้ได้หน่อใหญ่
  • ปลูกบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากเป็นดินที่ได้มาจากการขุดบ่อ จึงต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินก่อน โดยนำเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก มาใส่ผสมกับดิน เสร็จแล้วพรวนดินให้ทั่วแล้วตากทิ้งไว้
  • ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน การปลูกจะช่วยลดแรงงานการให้น้ำ และการดูแลในระยะเริ่มต้น เพราะไผ่จะต้องการน้ำมากในระยะปลูกแรก ๆ
  • ตัดต้นกล้าไม่ให้ยาวเกินไป ก่อนนำกล้าพันธุ์ลงปลูก ต้องตัดต้นกล้าให้มีความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร โดยวัดจากส่วนที่เป็นข้อ ขึ้นไปด้านบน เสร็จแล้วให้ตัดตรงด้านล่างของข้อ เพื่อส่วนของไผ่ด้านบนที่เป็นโพรงสามารถช่วยกักเก็บน้ำไปล่อเลี้ยงลำต้นได้อีกทางหนึ่ง
  • ผสมน้ำมันเครื่องกับดินปลูก การปลูก ให้ขุดหลุมใหญ่ประมาณ 4×4 เมตร นำน้ำมันโซล่า ผสมกับน้ำมันเครื่องอย่างละ 1 ส่วน ใส่ก้นหลุมพอประมาณ หลังจากนั้น นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองก้นหลุม 1 กระสอบ
  • ดูแลอย่างดี นำกล้าพันธุ์ลงปลูก รดน้ำให้ทั่ว ดูแลรักษา ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช
  • ต้นเดิมต้องตัดทิ้ง หลังจากปลูกประมาณ 2 เดือนต้นจะเริ่มแตกตาใหม่ มีขนาดใหญ่พอประมาณ จนสามารถเลี้ยงลำต้นได้ ให้ค่อย ๆ ใช้เลื่อยตัดต้นเดิมทิ้งไป เพื่อตัดปัญหาการแย่งอาหาร
  • เก็บหน่อเมื่อผ่านไปแล้ว 1 ปี หลังจากนี้ประมาณ 6 เดือน ถ้ามีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ก็จะเริ่มมีหน่อออกมา แต่ถ้าจะให้ดี เกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บผลผลิตเมื่อไผ่มีอายุได้ประมาณ 1 ปี เพื่อให้ต้นไผ่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงเต็มที่ ซึ่งจะสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า

ตัดต้นทิ้งบ้างในช่วงไผ่เริ่มพักตัว

ไผ่ตงลืมแล้งนั้น จะมีช่วงพักตัวประมาณ ปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีหน่อ ถึงมีก็จะไม่สมบูรณ์ หน่อมีขนาดเล็ก ช่วงนี้จึงควรมีการตัดแต่งกิ่ง ให้มีแสงแดดรำไร และเลือกตัดต้นไม่สมบูรณ์ทิ้งไป ประมาณปลายเดือนธันวาคม ไผ่ก็จะเริ่มให้ผลผลิต ได้อีกครั้งหนึ่ง

ลุงวีจะมีเทคนิคในการตัดหน่อไผ่ขาย ก็คือ จะคอยบำรุงรักษาต้นไผ่เป็นอย่างดี ในช่างฤดูฝน และจะไม่มีการตัดหน่อขายในช่วงนี้ เพราะในช่วงนี้ จะมีหน่อออกมาจำหน่ายในท้องตลาดเยอะมาก ลุงวีจะรอจนกว่าจะถึงช่วงเดือนมกราคม ซึ่งหน่อไม้ในช่วงนี้ จะมีราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท

ในช่วงนี้ จะมีหน่อไม้ในตลาดน้อย ส่วนใหญ่เป็นหน่อนอกฤดู ลุงวีจะตัดหน่อขายได้ จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม แต่ละเดือนก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไป ในช่วงเดือนมีนาคม ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท เดือนเมษายนกิโลกรัมละ 40 บาทและพฤษภาคม ก็มีการจำหน่ายกันกิโลกรัมละ 20-30 บาท

ใครอยากทำอาชีพเสริม ปลูกไผ่ตงลืมแล้ง เพื่อสร้างรายได้ ก็ลองทำกันดู ปลูกไม่ยากเลย

อ้างอิงที่มา ปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ไม่ยากอย่างที่คิด

Organic Vegie

อาหารออแกนิค ปลอดสารพิษ

อาหารออแกนิค นั้นจัดเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของการผลิตอาหาร โดยทุกขั้นตอนของการผลิตจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ไร้สารปนเปื้นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือมนุษย์ไม่ผ่านการฉายรังสี

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อทำการเกษตร

การเพาะปลูกในยุคปัจจุบัน แม้จะมีการหลีกเลี่ยงปุ๋ยเคมี แต่ก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่า เลี่ยงได้ยาก ด้วยภาวะเศรษฐกิจ และปริมาณความต้องการของผลผลิต

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ข้าวไร่พันธุ์สามเดือน ทนแล้ง โตเร็ว

ข้าวไร่พันธุ์สามเดือน ข้าวที่ทนแล้งได้ดี และปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะกับยุคเศรษฐกิจตอนนี้ที่สุด

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในแบบเกษตรอินทรีย์

พันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่เกษตรกรใช้ในการปลูกมีหลายสารพันธุ์เช่น แม่รี่วอชิงตัน (Marywashington) , แคลิฟอร์เนีย 500 (Califormia 500) ,

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

ยอดมันปู ผักปลอดสาร ประโยชน์มากมาย

ยอดมันปู เรารู้จักเมื่อได้ไปกินขนมจีนน้ำยาใต้ ทางภาคใต้มีเยอะมาก ติดอกติดใจในรสชาติของเจ้าสิ่งนี้

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

ผักสด คู่เมนูสลัด

สลัดผักสด เป็นเมนูลดความอ้วนได้ผลดี และอิ่มท้องแถมได้สารอาหารเพียงพอต่อร่างกาย

อ่านบทความนี้ต่อ