เตรียมพร้อมกับ เกษตรพอเพียง

พลิกที่นาแบบเก่าๆ ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรพอเพียง พบหนทางแก้จน ของคุณธงชัย บุญชู เกษตรกรชั้นดีจากศรีสะเกษ ในอดีตนั้นจากแปลงเกษตรผืนเล็กๆ ที่ถูกกั้นด้วยคันดินของอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเปือย ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ แม้มีพื้นที่เพียง 3 ไร่เศษๆ

ธงชัย บุญชู ในวัย 49 ปี เจ้าของที่นาได้บรรจุไว้ซึ่งพืชพรรณทางการเกษตรนานาชนิด รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจอีกหลายอย่าง จนที่นาผืนเล็กๆ นั้นกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานที่สร้างรายได้และพลิกผันชีวิตความเป็นอยู่ของธงชัยและครอบครัวให้อยู่ดีกินดีขึ้นมาได้ในห้วงเวลา 12 ปีที่ผ่านมา

เจ้าของสวนเศรษฐกิจพอเพียงผืนนี้ เล่าว่า เมื่อก่อนติดเหล้า ติดการพนันอย่างหนัก แม้จะทำไร่ทำนาก็ทำในรูปแบบเกษตรเคมีไม่ต่างจากเกษตรกรคนอื่น คือการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้ครอบครัวตนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี ชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่สู้จะดีนัก จนกระทั่งเมื่อปี 2540 หลังจากมีโอกาสเข้าร่วมกับเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยศรีสะเกษ (สกย.อ.) และเครือข่ายปราชญ์เมืองศรี ก็เริ่มหันกลับมาสนใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มจากการปลูกพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่เล็กๆ รอบๆ ผืนนาก่อน

พลักระบบการทำนาแบบเก่า มาสู่ การเกษตรพอเพียง ของลุงธงชัย บุญชู“ตอนแรกเพื่อนบ้านก็หัวเราะบอกว่าที่นายิ่งน้อยๆ อยู่ทำไมไม่ทำนาให้หมดจะได้มีข้าวกินตลอดปี แต่หลังจากตระเวนศึกษาดูงานจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาหลายที่ก็มีความมั่นใจว่า การทำเกษตรผสมผสานจะช่วยให้เรามีผลผลิตออกจำหน่ายได้ตลอดปี”

ธงชัยเล่าอีกว่า ต่อมาปี 2549 มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเปือย จึงขอดินจากการขุดอ่างเก็บน้ำมาถมที่จำนวน 1 ไร่ และขยายพื้นที่เกษตรผสมผสานออกไปจนเต็มพื้นที่ 1 ไร่ด้วยการปลูกทุกอย่างที่กินและขายได้ นอกจากนี้ยังขุดบ่อขนาดเล็กๆ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหอยขม ที่คนอื่นเขาไม่เลี้ยงกัน ส่วนที่นาอีก 2 ไร่ก็เหลือไว้ทำนาปลูกข้าวแต่พอกิน โดยรูปแบบการทำเกษตรของตนตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงใดๆ ทุกอย่างเป็นเกษตรอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมด

“เมื่อปลูกพืชหลายชนิด เลี้ยงสัตว์หลายๆ อย่างเข้า เราก็สนุกกับมัน เมื่อสนุกกับงานแล้วเวลาว่างเราก็น้อยลง ทำให้นิสัยชอบเที่ยว ชอบดื่ม ชอบเล่นพนันมันหายไปด้วย ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น ครอบครัวก็อบอุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ” ธงชัย กล่าวอย่างภูมิใจ