การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้ได้ผลผลิตดี

การเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีความชำนาญในหลายด้าน และระบบการผลิตที่ไม่ได้มาง่าย ๆ เพราะต้องใช้ถึง 4 ขั้นตอนแยกได้ 4 ขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่ การผลิตเชื้อวุ้นให้ได้คุณภาพดี นำเชื้อวุ้นที่ได้ มาทำการขยายด้วยวัสดุเพาะที่หลากหลาย เช่น ขี้เลื่อย หรือเมล็ดข้าวฟ่าง จากนั้นเมื่อเชื้อกระจายตัวดีแล้ว จึงนำมาทำการผลิตเป็นหัวเชื้อก้อน ใส่ถุงเพาะเพื่อจำหน่ายให้กับฟาร์มเห็ด ได้ทำการเพาะเป็นดอกเห็ดต่อไป

โดยเห็ดนางฟ้าที่มีจำหน่ายกันอยู่เพื่อการค้านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดจากประเทศภูฏาน เพราะได้คุณภาพ และเป็นที่นิยมมากกว่าเห็ดนางฟ้าจากอินเดีย ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและการเพาะเห็ดนั้น มีกรรรมวิธีดังนี้

การเพาะเห็ดนางฟ้าให้ได้ผลดี มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร

กว่าจะได้เป็นดอกเห็ด สำหรับวิธีการเริ่มแรก ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 3 นั้น เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีของเชื้อเห็ด จึงจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์เพาะเห็ด ในการผลิตค่อนข้างเยอะ และมีราคาแพง เกษตรกรทั่วไปที่ไม่มีต้นทุน และความชำนาญ ไม่แนะนำให้ดำเนินการเองในทุกขั้นตอนการผลิต แต่สามารถ เลือกระบบผลิต ได้จากวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือนก่อน เมื่อชำนาญดีแล้ว จึงค่อยต่อยอด ระบบการผลิตในขั้นตอนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิตเห็ดนางฟ้านั่นเอง

การเพาะเห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้า

การผลิตเชื้อวุ้นเห็ดนางฟ้า

ขั้นตอนนี้ เป็นลำดับแรกสุด จะต้องมีการเพาะเชื้อจากวุ้น หรือวัสดุเพาะเชื้ออื่น ที่สามารถช่วยให้เชื้อกระจายและเติบโตได้ดี ปลอดภัยจากมลภาวะต่าง ๆ เมื่อมีการชำนาญในขั้นตอนนี้ จะสามารถเพาะเชื้อได้เพียงใช้เวลาผลิตประมาณ 7 วันเท่านั้น ก็สามารถนำเชื้อที่ได้มาใส่วัสดุเพาะ เพื่อเพิ่มจำนวนต่อไป

อุปกรณ์หลัก จะมีหม้อนึ่งความดัน และอุปกรณ์ที่จะต้องต้มเพื่อฆ่าเชื้อเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีขวด วุ้นคุณภาพดีสำหรับการเพาะเชื้อ และอุปกรณ์อีกหลายชนิด ร่วมด้วย

เลี้ยงเชื้อเห็ดนางฟ้า

เชื้อเห็ดนางฟ้า ที่ต้องเพาะจากวัสดุปลอดเชื้อ เพื่อให้เชื้อเห็ดมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

การผลิตถุงเชื้อเห็ดนางฟ้า

จะเป็นขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้นำเชื้อที่เพาะเลี้ยงในวุ้นมาแล้ว เมื่อเชื้อแข็งแรงดี จะทำการกระจายเชื้อในวัสดุเพาะคุณภาพดี เช่น ขี้เลื่อย เมล็ดข้าวฟ่าง เพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตได้เร็วก่อนนำไปบรรจุในถุงเพาะ ตลาดรับซื้อถุงเชื้อเห็ดนี้ก็เปิดกว้าง แม้ภาระค่าใช้จ่าย ที่สูง จะหมดไปกับอุปกรณ์จำพวก ถุง หรือวัสดุเพาะ แต่หากจำหน่ายได้ แต่ละครั้งเป็นปริมาณที่เยอะเช่นกัน หากมีความชำนาญจะทำให้ต้นทุนการผลิต น้อยลงด้วย ราคาก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ราคา 10-15 บาท ต่อก้อน

เพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า

เชื้อเห็ดนางฟ้า ที่ใช้เมล็ดข้าวฟ่างเป็นวัสดุเพาะเชื้อ จะได้คุณภาพดี เชื้อกระจายตัวได้เร็วกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น

การผลิตดอกเห็ดนางฟ้า

ขั้นตอนสุดท้าย ที่จะนำเชื้อเห็ดมาเปิดตาดอก และเพาะในโรงเรือน จำนวนกว่า 90% ของฟาร์มเห็ด เริ่มต้นจากวิธีนี้ โดยการทำโรงเรือนขนาดย่อม เพื่อใช้เพาะดอกเห็ด มีต้นทุนหลักคือ ซื้อถุงเชื้อจากฟาร์มเห็ด มาผลิตดอกเอง โดยหาความชำนาญและความรู้ ไปเรื่อย ๆ จนเชี่ยวชาญ กระทั่งสามารถลงมือทำ ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพได้เอง

ราคาเห็ดนางฟ้า ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ขายกันที่ กิโลกรัมละ 57 บาท