คุณค่าของข้าวไทย

ชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่แพ้อุตสาหกรรมด้านอื่น ชาวไทยควรเล็งเห็น คุณค่าของข้าวไทย

ที่มีความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่างๆ ควรส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของข้าวและชาวนาไทยอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น การสนับสนุนในการกำหนดให้มี วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ชึ้นทุกปี คือวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยจะเริ่มต้นในปี 2553 เป็นปีแรก ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

คุณค่าของ ข้าวไทย

ข้าวไทย

ถือเป็นสุดยอดของคุณภาพระดับโลกที่ไม่มีประเทศไหนเทียบเคียงได้เหมือนอย่างประเทศไทย ไม่มีประเทศไหนที่มีข้าวเมล็ดยาวที่มีกลิ่นหอมอย่างข้าวหอมมะลิ ถ้าพวกเราคนไทยร่วมกันบริโภคข้าวหอมมะลิมากขึ้น เกษตรกรก็จะปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น เขาก็จะมีรายได้สูงขึ้น และจะรักษาคุณภาพของข้าวได้ในระยะยาวต่อไป

ถ้าเราพึ่งพาแต่ตลาดส่งออก แล้วคนไทยในประเทศไม่บริโภคข้าวไทย เกิดตลาดส่งออกมีปัญหา ข้าวก็ขายไม่ออก ประเทศก็ขาดรายได้ แต่ถ้าคนไทยบริโภคข้าวไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การส่งออกมาก-น้อย ตลาดของผู้ผลิตก็ไม่มีปัญหา

การบริโภคข้าวไทยในปัจจุบัน คนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบเลยว่า คนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคนเท่านั้น ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก

ถ้าเรามาบริโภคข้าวไทย กิโลกรัมละ 24 บาท ก็ 2,400 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นมาเพียง 1,000 บาท หนึ่งพันนี้ไปอยู่กับชาวนาที่ได้ราคาข้าวที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่า เป็นการช่วยชาวนาไทยอีกด้วย

Best Infomal

น้ำส้มควันไม้ การผลิตใช้ในครัวเรือน

น้ำส้มควันไม้ การผลิตได้เอง ถือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร อีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจาก การลดต้นทุนสารเคมีที่จะใช้ในการทำเกษตร

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ต้นโทงเทงไทย กับคุณสมบัติที่หลายคนไม่รู้

หากเปรียบเทียบรสชาติของ โทงเทงไทย กับ โทงเทงฝรั่ง ผู้เขียนยอมรับว่าพันธุ์ไทยจะอร่อยกว่า หากใครยังไม่เคยลิ้มรส ลองหาตามข้างทาง

อ่านบทความนี้ต่อ

Orchid information

กล้วยไม้ป่าและการเพาะเลี้ยง

กล้วยไม้ป่า มาจากป่า การนำมาเลี้ยงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการที่กล้วยไม้อยู่ ซึ่งในป่ากับในบ้านหรือสวน

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

ผักปลอดสารพิษ ปลอดภัย ที่ขอนแก่น

ขึ้ืนชื่อว่า ผักปลอดสารพิษ หลายท่านคงจะคุ้นเคยและได้ยินกันมานมนานมาบ้างแล้ว เพราะนอกจากจะเป็นผักที่ปลอดภัยแล้ว

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

มะม่วงหาวมะนาวโห่ สมุนไพรที่ควรมีไว้ติดบ้าน

มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Bengal Currant แต่หากพูดแต่ชื่อ คงจะงง การจะอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจ คงต้องมีให้ทดลองชิม

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

แนวทาง เกษตรผสมผสานตามรอยพ่อ

ระบบเกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาสวนผสม นั้นมีความหมายใกล้เคียงกัน โดยที่ ระบบเกษตรกรรมที่จะนำไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ดำเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกัน และทำให้ ผู้ปฏิบัติมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

อ่านบทความนี้ต่อ