เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013

วันที่ 19 ส.ค. ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงาน เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013 พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวฯ โดยมี เกษตรอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ จังหวัดกาญจนบุรีมีเกษตรกรที่ประกอบการเกษตรเป็นจำนวนมาก รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีได้มียุทธศาสตร์การผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย

จังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และได้ให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ วุ้นเส้น น้ำพริก ทองม้วน น้ำมะขามป้อม และใบเตยหอม

จังหวัดกาญจนบุรี จึงร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย ราชบุรี สุพรรณบุรีและนครปฐม จัดงาน “เกษตรแฟร์กาญจนบุรี 2013” ในระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2556 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา กาญจนบุรี มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวนมากกว่า 40 กลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจเพื่อตกลงซื้อขายเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้แก่สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรมากขึ้น

เกษตรแฟร์ บางพระ เริ่มแล้ว งานเกษตร 2554

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้ประชาชนได้รู้จักสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมากขึ้น และเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรมากยิ่งขึ้น