การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด และพันธุ์ไก่ไข่ที่นิยม

ไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรดนั้น เป็นไก่ไข่ ที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมาก ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 220-270 ฟองต่อปี หากบำรุงดี ๆ อาจได้มากกว่า 300 ฟองต่อปี

ไก่ไข่สายพันธุ์นี้ แต่เดิม มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกา แต่ประเทศไทย โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ได้นำเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ ประมาณ ปี พ.ศ. 2498-2499 ซึ่งฝูงไก่ที่อยู่ในการเพาะเลี้ยงของกรมปศุสัตว์นั้น จะเป็นฝูงที่เลี้ยงและรักษาพันธุ์มา มากกว่า 50 ปีแล้ว

มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ได้ดี โดยการผสมให้เข้ากับไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่หลากหลายชนิด จนถือได้ว่า เป็นไก่สายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ ที่อยากแนะนำให้คนไทยได้เลี้ยง ซึ่งแหล่งที่มีการเลี้ยงที่พบมาก คือในพื้นที่ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ของประเทศไทย ไก่ไข่สายพันธุ์นี้ สามารถทนอากาศหนาวเย็นได้ดี ลูกเจี๊ยบมีอัตราการรอดตายสูง และให้ปริมาณไข่ไก่คุณภาพดี หลัง 4 เดือนนับตั้งแต่การฟัก

ไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) มีลักษณะประจำพันธุ์ คือ ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จะมีขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ปลายของขนสร้อยคอ ปีก หาง มีสีดำ แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร อายุให้ไข่ฟองแรก 147 – 197 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,749 – 2,111 กรัม ผลผลิตไข่ 216 – 266 ฟอง/ปี น้ำหนักไข่ 47 – 63 กรัม เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ

การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด

ไก่ไข่สายพันธุ์นี้ ผสมกับไก่พื้นบ้านในท้องถิ่น ยังสามารถผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดได้เต็มประสิทธิภาพ

โร้ดไอส์แลนด์เรด สายพันธุ์ไก่ไข่ที่คนนิยมเลี้ยง

ตามปกติแล้ว ไก่ไข่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มักใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มาก อาจจะเพียง 30 ตารางเมตรก็เพียงพอ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย ที่สำคัญ การเลี้ยงให้ได้ไข่ทุกวัน จำเป็นต้องมีอาหาร มีพื้นที่ให้ไก่วิ่งเล่น มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เพื่อทดแทนแสงจากธรรมชาติให้ในขณะไก่เข้านอน ประมาณ 2-3 ชม. ซึ่งก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน

การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด นั้นไม่ยุ่งยาก การดูแลง่าย อาหารก็สามารถใช้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน หรือการทำกับข้าว ก็สามารถนำมาใช้ให้อาหารไก่ได้ ข้อดีคือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารไก่ และช่วยลดปริมาณขยะไปในตัว หากต้องการให้ได้จำนวนไข่ไก่มากขึ้น อาจเสริมด้วยอาหารเม็ด หรือหัวอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ไข่

ส่วนการสร้างโรงเรือน หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แนะนำน รั้วตาข่ายเหล็ก จะลดงบประมาณไปได้มาก

การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด

เนื่องจากธรรมชาติของสัตว์ปีกเพศเมีย รังไข่จะผลิตไข่ออกมา เพื่อรอรับการผสมพันธุ์ในทุกวัน รังไข่จะมีไข่เป็นชุด รวมเป็นกระจุกประมาณ 15 ฟองเป็นอย่างต่ำ ซึ่งเมื่อไข่เจริญเต็มที่ แม่ไก่ก็จะวางไข่ได้ทุกวัน วันละ 1 ฟอง แม้จะไม่ได้ถูกผสมก็ตาม ออกไข่ได้นาน จนกว่าจะหมดชุด แล้วจะหยุดพัก จากนั้นก็เริ่มสร้างชุดใหม่ วนต่อไปแบบนี้จนหมดอายุ

โดยไข่ที่แม่ไก่ผลิตออกมา ถ้าไม่มีการผสมจากไก่ตัวผู้ ก็จะไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ หากไม่ต้องการลูกไก่ ผู้เลี้ยง ก็สามารถเลือกเลี้ยงไก่เฉพาะเพศเมียอย่างเดียวได้

ตามปกติ ไก่ไข่ที่เลี้ยงตามฟาร์ม จะเริ่มออกไข่ เมื่อแม่ไก่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ในระยะแรก ๆ ที่ไข่ ไข่ไก่จะมีขนาดฟอง ที่เล็ก บางครั้งก็จะได้ ไข่แฝด แต่ขนาดไข่จะค่อย ๆ เริ่มโตขึ้นเมื่อแม่ไก่ได้อายุมากขึ้น กระทั่งครบอายุ 1 ปี ไข่จะมีขนาดปกติ

แม่ไก่จะออกไข่ทุกวัน และจะออกตรงเวลาเสมอ เช่น ตัวไหนเคยออกไข่ช่วงเช้า ก็จะออกช่วงเช้าทุกวัน ส่วนตัวไหนไข่บ่าย ก็จะไข่มันทุกบ่ายของทุกวัน

พันธุ์ไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตสูงที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

ไก่ไข่แต่ละสายพันธุ์ มีความแตกต่างกันที่ขนาด สี และปริมาณอาหารที่ต้องการได้รับ สำหรับรายละเอียดนี้ วัดจากปริมาณเฉลี่ยจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาแล้วหลายสายพันธุ์ โดยเรียงลำดับจากผลผลิตไข่ที่ได้ต่อปีจากน้อยไปมาก

  • พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค ผลผลิตเฉลี่ย 200-220 ฟองต่อปี
  • พันธุ์ไทย-พลีมัทร็อค ผลผลิตเฉลี่ย 220-250 ฟองต่อปี
  • พันธุ์สามสาย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 220-250 ฟองต่อปี
  • พันธุ์โร้ดไอส์แลนด์เรด ให้ผลผลิตเฉลี่ย 220-270 ฟองต่อปี
  • พันธุ์เลกฮอร์นขาว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 280-300 ฟองต่อปี
  • พันธุ์ลูกผสมกรมปศุสัตว์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 280-300 ฟองต่อปี
  • พันธุ์ซุปเปอร์ฮาร์โก้ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 280-300 ฟองต่อปี
  • พันธุ์ไฮบริด ให้ผลผลิตเฉลี่ย 280-300 ฟองต่อปี

อ้างอิง : เลี้ยงไก่พันธุ์ไหนให้ได้ไข่ทุกวัน

Best Infomal

หมู่บ้านเกษตรกรรมยั่งยืน

จากคำพูดของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการและประธานคณะบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บอกว่า 300 น้อยไปควรจะเป็น 500 ได้กล่าวถึงค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกับเน้นย้ำว่า จะได้ส่งผลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น ยามนี้เกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจนอยู่ ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลและเส้นทางการเมืองไม่รู้จักและเข้าใจเกษตรกรอย่างแท้จริง

อ่านบทความนี้ต่อ

Organic Vegie

ผักสด คู่เมนูสลัด

สลัดผักสด เป็นเมนูลดความอ้วนได้ผลดี และอิ่มท้องแถมได้สารอาหารเพียงพอต่อร่างกาย

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ต้นประยงค์ การปลูกและขยายพันธุ์

การปลูกและขยายพันธุ์ต้นประยงค์ ทำแบบไหนให้ได้ผลดีสุด มาดูวิธีกันเลย

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

พืชมงคล ประตูสู่การเกษตร

หากเอ่ยถึงวันพืชมงคล หลายท่านต้องนึกถึง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกว่า พิธีแรกนา ซึ่งพิธีนี้ จัดเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

เตรียมพร้อมกับ เกษตรพอเพียง

พลิกที่นาแบบเก่าๆ ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรพอเพียง พบหนทางแก้จน ของคุณธงชัย บุญชู เกษตรกรชั้นดีจากศรีสะเกษ ในอดีตนั้นจากแปลงเกษตรผืนเล็กๆ ที่ถูกกั้นด้วยคันดินของอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเปือย

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

หญ้าสุวรรณภูมิ พืชพลังงาน ใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้

หญ้าสุวรรณภูมิ เป็นพืชในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ พืชชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชให้พลังงาน รวมทั้งพืชใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ มีการเพราะปลูกกันมากในหลายพื้นที่

อ่านบทความนี้ต่อ