EM มีประโยชน์

ต้นกำเนิด EM มาจากญี่ปุ่นเชียวนะเธอ EM หรือ Effective Microorganisms ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่น โดยท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้าและทดลองทำการวิจัยตามเจตนารมณ์ของท่านโมกิจิ โอกาดะ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2525 จนกระทั่งได้พบความกับจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติทั้ง 2 กลุ่ม นั่นก็คือ จุลินทรีย์ต้องการอากาศ Aerobic Microorganisms และจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ Anaerobic microorganisms

โดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ โดยมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูล หรือขัดแย้งกันตามแต่สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ และที่สำคัญ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ ก็ยังสามารถแบ่งแยกจุลินทรีย์ทั้งสองประเภทนี้ออกมาเป็น 3 กลุ่มหลักๆ นั่นคือ

  • จุลินทรีย์กลุ่มดี หรือกลุ่มสร้างสรรค์ มีอยู่ประมาณ 10%
  • จุลินทรีย์กลุ่มก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีอยู่ประมาณ 10%
  • จุลินทรีย์กลุ่มเป็นกลาง ซึ่งมีมากถึง 80%

เมื่อแบ่งแยกได้ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ จึงได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ เรียกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือที่รู้จักกันในชื่อ EM (Effective Microorganisms) นั่นเอง

EM มีประโยชน์

เรารู้อยู่แล้วว่า ในธรรมชาตินั้นมีจุลินทรีย์มากมาย และแยกย่อยเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มดี กลุ่มเลว และกลุ่มที่เป็นกลาง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ดีจำนวนมากกว่ากลุ่มที่ทำลาย โดยตัวแปรสำคัญคือจุลินทรีย์ที่เป็นตัวกลางซึ่งสามารถพบได้ทั่วไป การใส่สาร EM ที่มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มดี กลุ่มสร้างสรรค์อยู่ในจำนวนมาก ก็เพื่อไปแก้ไข เพิ่มเติมใสส่วนที่ขาด ทำให้สภาวะแวดล้อมในจุดนั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ในดิน ดินก็ดีขึ้น ใช้ในน้ำ น้ำก็ดีขึ้น ฉีดพ่นในอากาศ อากาศก็สดชื่น กลิ่นก็สะอาด

ทำไม EM ถึงทำให้หนอนและแมลงตาย

  • ก็เพราะกากน้ำตาลไปเกาะที่ผิวหนังของหนอน ทำให้เคลื่อนไหวลำบาก
  • เพราะหนอนหายใจไม่ออก เนื่องจากกากน้ำตาลปิดทางเดินหายใจและมี Ester ที่มีกลิ่นเหม็น
  • ทำให้หนอนท้องอืดตาย
  • ทำลายระบบย่อยอาหารของหนอนแมลงให้ไม่สามารถทำงานได้ และตายในที่สุด

จะเห็นได้ว่า EM ไม่ใช่สารเคมีที่พอฉีดปุ๊บ หนอนแมลง จะตายทันที แต่หนอนแมลงจะกลับไปตายที่รังหรือค่อยๆ ตายไปนั่นเอง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตเป็นอย่างมากเหมาะกับการทำเอามาใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษที่สุด