ปลูกแก้วมังกร กี่ปีถึงจะได้กิน

เริ่มปลูกแก้วมังกรกันเถอะ! จะได้กินเมื่อไร ใครรับประกัน อ่านบทความนี้ เราจะแนะนำว่าการปลูกแก้วมังกรนั้นไม่ยาก

และเมื่อปลูกแล้วก็จะต้องรอกี่ปีถึงจะได้กิน และวิธีดูแลแก้วมังกรให้โตเร็วขึ้น

แก้วมังกร (Dragon Fruit) การปลูกจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เวลาที่เริ่มปลูก สภาพอากาศในพื้นที่ที่ปลูก การดูแลรักษา ดังนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะได้กินแก้วมังกรแน่นอน ขอนำเสนอขั้นตอนและข้อมูลที่เป็นทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกแก้วมังกรดังนี้

ขั้นตอนการปลูกแก้วมังกร เพื่อให้ได้ผลผลิตเร็ว

เริ่มต้นเลือกสายพันธุ์ พันธุ์แก้วมังกรมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งอาจมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและการออกผลที่แตกต่างกันไป ควรเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่

การปลูกแก้วมังกร สามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ดหรือการเสียบยอด การเสียบยอดจะช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นการออกผล โดยปกติแล้วอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีจึงจะเห็นดอกและผลเล็ก ๆ

การดูแลเพื่อให้เติบโตได้ดี และเร็วขึ้น

เน้นเรื่องการให้น้ำและปุ๋ย แก้วมังกรต้องการน้ำในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงการเจริญเติบโตและการออกดอก แต่ก็ไม่ควรให้น้ำท่วมขัง ส่วนการให้ปุ๋ย สามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการออกดอกได้ ควรให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K) โดยคำแนะนำในการให้ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับสภาพดินและความต้องการของพืช

ที่สำคัญคือ หมั่นตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่งที่ไม่เจริญเติบโตหรือเสียหายจะช่วยให้พืชมีพื้นที่และพลังงานในการเจริญเติบโตอย่างมากกว่า

สรรพคุณแก้วมังกร

แสงและปุ๋ย ส่งผลถึงความเร็วของการเกิดดอก

แก้วมังกรจะออกดอกในช่วงฤดูหนาว โดยการออกดอกอาจเกิดขึ้นหลายครั้งในปี แต่การออกดอกและติดผลจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมและการดูแล ส่วนผลนั้น จะได้หลังจากดอกผสมและผสมเกิดเป็นผล เริ่มจะมีขั้วผลเล็กๆ ที่เรียกว่า “เมล็ด” เริ่มเป็นสีและโตขึ้น จนกระทั่งเป็นแก้วมังกรที่สามารถเก็บเกี่ยวและบริโภคได้

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การปลูกแก้วมังกรจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และเวลาที่จะได้กินแก้วมังกรจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ดูเพิ่มเติมเรื่อง การปลูกแก้วมังกรนอกฤดู เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

สายพันธุ์แก้วมังกรที่มีในโลกนี้

 • แก้วมังกรสีขาว (White-fleshed Dragon Fruit) เนื้อสีขาว มักมีเมล็ดสีดำๆ ในเนื้อผล เป็นพันธุ์ที่มีความหวานและรสชาติอ่อนๆ มีความนิยมในตลาดที่ต้องการผลิตแก้วมังกรสำหรับการสกัดน้ำแก้วมังกร
 • แก้วมังกรสีแดง (Red-fleshed Dragon Fruit) เนื้อสีแดงหรือชมพู เมล็ดสีดำๆ มักมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล แก้วมังกรสีแดงมักมีรสชาติหวานและเป็นที่นิยมในการบริโภคเป็นผลสด
 • แก้วมังกรสีเหลือง (Yellow-fleshed Dragon Fruit) เนื้อสีเหลือง มักมีรสชาติหวานและเป็นอีกตัวเลือกที่นิยมในการบริโภค
 • แก้วมังกรพันธุ์พิเศษ (Special Varieties) เช่น แก้วมังกรขนาดใหญ่ แก้วมังกรเปลี่ยนสีตามการเจริญเติบโต อื่น ๆ

สายพันธุ์แต่ละตัวอาจมีลักษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจน ในเรื่องขนาดผล สีเนื้อผล รสชาติ และคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนั้น การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของการปลูกมีความสำคัญอย่างมาก

การปลูกแก้วมังกร

ตลาดส่งออกแก้วมังกร

ตลาดนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในปีหลังจากที่แก้วมังกรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลก การส่งออกแก้วมังกรได้รับความสนใจจากหลายประเทศ เนื่องจากคุณค่าทางสารอาหารและคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, เม็กซิโก, และอุซเบกิสถาน

รวมถึงทิศทางการส่งออก ก็มีแนวโน้มเป็นไปด้วยดี ขยายไปไกลถึงทุกทวีป เช่น เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาเหนือและใต้ และออสเตรเลีย ด้วยเหตุผลที่ตลาดต้องการสูง เพราะได้รับความนิยมเนื่องจากคุณค่าทางสารอาหาร รสชาติที่อร่อย และถูกมองว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ดังนั้นผลิตภัณฑ์แก้วมังกรที่ส่งออกส่วนใหญ่ จะเป็นผลสด นอกจากนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปมาแล้ว เช่น น้ำแก้วมังกร, แก้วมังกรแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตลาดส่งออกแก้วมังกรยังคงมีความหลากหลาย และเป็นไปตามสภาพการความต้องการ อาจมีผันผวนในบางปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน

การปลูกแก้วมังกรหลายสายพันธุ์

ควรปลูกแก้วมังกรในฤดูใดถึงจะดีที่สุด

แก้วมังกรเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี (ในบางพื้นที่) แต่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นในการปลูกและดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ควรดูตามข้อมูลดังนี้

 1. ช่วงเริ่มต้นฤดูฝน (ปลายฤดูร้อน เข้าสู่ฤดูฝน) ในบางพื้นที่ที่มีฤดูฝนสั้น และช่วงแล้งยาว การปลูกแก้วมังกรในช่วงฤดูฝนเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากพืชต้องการน้ำมากในช่วงการเจริญเติบโตและการออกดอก
 2. ช่วงปลายฤดูร้อน ในบางพื้นที่ที่มีฤดูร้อน และแห้งแล้ง การปลูกแก้วมังกรในช่วงหน้าร้อน ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพื่อให้ต้นแก้วมังกรมีเวลาในการเตรียมตัว และเจริญเติบโตก่อนฤดูฝนมาถึง
 3. การปลูกตามสภาพอากาศ แก้วมังกรมีความทนทานต่ออุณหภูมิร้อนได้ดี แต่ในบางพื้นที่ที่มีอากาศหนาว หรืออุณหภูมิต่ำในช่วงฤดูหนาว การปลูกในช่วงเดือนที่มีอุณหภูมิอุ่นขึ้น จะช่วยให้พืชมีโอกาสเจริญเติบโตดีขึ้น
 4. การปลูกตามระดับน้ำฝน การปลูกแก้วมังกร ควรปรับตามระดับน้ำฝนในพื้นที่ปลูก ถ้ามีการจัดการน้ำให้ได้ดี อาจสามารถปลูกแก้วมังกรได้ตลอดทั้งปี

การปลูกแก้วมังกร สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยการเลือกเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขในพื้นที่ การปรับปรุงการจัดการน้ำและการดูแลอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพที่เหมาะสม สำหรับการปลูกแก้วมังกรให้เติบโตและออกผล

การปลูกแก้วมังกร

แก้วมังกร ออกลูกเร็วสุดกี่ปี

ปกติแล้ว แก้วมังกร เป็นพืชที่มีระยะเวลาการเติบโตและการออกผล ที่ค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเทียบกับพืชอื่น ๆ การให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมท้องถิ่น การดูแลและการเลือกพันธุ์ โดยรวมแล้ว ความเร็วในการให้ผลผลิตของแก้วมังกรสามารถอยู่ในช่วง 1-2 ปีหลังจากการปลูก

ดูปัจจัยที่ทำให้แก้วมังกร ให้ผลผลิตเร็วขึ้น ควรใช้ขั้นตอนการปลูกวิธีนี้ จะทำให้ได้ผลผลิตในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

 • เตรียมต้นแก้วมังกร การเริ่มต้นจะต้องปลูกและดูแลเพาะเมล็ดหรือการเสียบยอดของแก้วมังกร การเริ่มจากต้นพันธุ์สามารถใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตและพร้อมที่จะปลูกในแปลงหลัง
 • การเร่งดอก แก้วมังกรมักจะเริ่มแสดงอาการเจริญเติบโตมาในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากปลูก และอาจจะเริ่มเห็นดอกในช่วง 6-12 เดือนหลังจากปลูก ควรให้แสงมากกว่า 12 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ จะทำให้เร่งดอกได้ดีขึ้น
 • การผสมเกสร หลังจากการผสมเกสร จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อได้เป็นผล
 • การเก็บเกี่ยว ผลแก้วมังกรจะเจริญเติบโตขึ้นตามเวลา และในช่วงประมาณ 1-2 เดือน จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวและการบริโภค

ดังนั้น ในระยะเวลาทั้งหมดนี้ การปลูกแก้วมังกรในพื้นที่ที่เหมาะสม และการดูแลอย่างถูกต้อง จะช่วยเร่งการเติบโตและการให้ผลผลิตที่รวดเร็วขึ้นได้ ภายใน 2 ปีนับจากปลูก

อ้างอิง :

Best Infomal

การเกษตรแบบชีวพลวัตร กับระบบเกษตร

รูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแนวใหม่ แนวทางการเกษตรแบบองค์รวม งานเกษตรแนวมนุษยปรัชญาหรือที่เรียกว่า เกษตรชีวพลวัต

อ่านบทความนี้ต่อ

How to Organic Vegie

มะเขือยาว ผักปลอดสารพิษที่ควรปลูกติดบ้าน

ปลูกมะเขือยาว ไว้ติดบ้าน ผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษนี้ มีประโยชน์มากมาย ทั้งยังเป็นสมุนไพรชั้นดีอีกด้วย

อ่านบทความนี้ต่อ

Agricultural articles

Veggie Chili Organic

Baby, it’s cold outside! Well, not really where I am in Louisiana, but around the

อ่านบทความนี้ต่อ

Herbs information

สมุนไพร บำรุงสมรรถภาพ

หลายคนคงเคยได้ยินแต่ชื่อ ถั่งเช่า ที่จะเป็นสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งในตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่พอมาค้นหาข้อมูลจึงได้ถึงบางอ้อว่า เจ้าถั่งเช่าก็คือสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั่นเอง เมื่อคุณผู้ชายได้ยินอาจจะทำตาโต แล้วถามกันใหญ่ว่าจะหาถั่งเช่าได้ที่ไหน

อ่านบทความนี้ต่อ

How to

ปลูกผักไร้ดิน ที่หาดใหญ่

ผักไร้ดินชุมชนปลักกริมและชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ ดังชั่วข้ามคืน ชาวบ้านและองค์กรต่างๆ แห่ติดต่อขอดูงานเพียบ

อ่านบทความนี้ต่อ

Best Infomal

ใบกะเพรา Sweet – Holy

ถ้าหากว่ามีอะไรที่รสชาดหวาน กินได้ กินแล้วทั้งอร่อย ทั้งศักดิ์สิทธิ์ ใครจะไม่กิน ขนาดที่ว่าคนทั้งโลกก็ยังรู้สึกหลงไหลไปกับมัน ใช่แล้วล่ะ มันคือใบโหระพาและใบกะเพรา ที่ได้รับความนิยทแพร่หลายทั่วโลก ใช้กินได้ทั้งในอาหารทุกชาติทั้งตะวันตกและตะวันออก จะกินสดๆ หรือนำไปปรุงเป็นอาหารก็ได้ทั้งนั้น ยิ่งมีกลิ่น รสที่แสนอร่อย แถมมีสรรพคุณสมุนไพรอีกด้วย

อ่านบทความนี้ต่อ